ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์7 ก.ย. 2560 22:03โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2560 22:59 ]
     

    นายกิตติ บุญเชิด ผอ. สพม. 31 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

     สพม. 31 และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่ของโรงเรียนในลู่ที่ 3 (ประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา และมัธยมสายสามัญ) สังกัด สพฐ. อปท. และสถานศึกษาเอกชน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 


     นายกิตติ บุญเชิด กล่าวตอนหนึ่งว่าการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนอย่างอิสระและสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และเพื่อจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะในระดับเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกผู้ชนะสำดับที่ 1 เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ขอให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อไป


ขอบคุณภาพถ่าย : เครือข่ายประชาสัมพันธ์มัธยม 31
Comments