การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์7 ก.ย. 2560 20:38โดยJiraphapa Srihaphong
 สพม.31 ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายชาติตระการ ยอดสง่า รองผอ.สพม.31 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ  และการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแจ้ง สังกัด สพป นม. 4 เป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อชี้แจ้งและทำความเข้าใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับฐานข้อมูลขั้นเงินเดือน และการใช้โปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
Comments