การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะสู่โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โพสต์17 ก.ย. 2560 22:10โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2560 22:13 ]

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผอ. สพม. 31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะสู่โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมสบายโฮเทล นครราชสีมา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวม 130 คน เข้าร่วมประชุม วิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงเรียนในสังกัด


Comments