การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

โพสต์31 มี.ค. 2560 00:44โดยPunnawich Yurawong
     

     นายชาตรี ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพม.31 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารไอซีทีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 50 แห่ง วิทยาจากภาคเอกชนที่ปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการศึกษา ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและกรณีศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย สพม.31 จะส่งเสริมการนำไปใช้ในสถานศึกษาต่อไป

Comments