"เปิดบ้านขามสะแกแสง KS Open House ครั้งที่ ๑"

โพสต์14 ก.พ. 2561 19:58โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2561 00:20 ]


เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการมหกรรมวิชาการโรงเรียนขามสะแกง "เปิดบ้านขามสะแกแสง KS Open House ครั้งที่ ๑" เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนได้แสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระเรียนรู้ต่าง ๆ การแสดงความสามารถของนักเรียน และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมาComments