ผู้บริหารและบุคลากร สพม. 31 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

โพสต์17 ก.ย. 2560 22:06โดยPunnawich Yurawong

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผอ. สพม. 31 นำคณะผู้บริหารและบุคลากร สพม. 31 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี


สืบเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนเริ่มมีสภาพเสื่อมโทรม มีการจับสัตว์น้ำเกินระดับเหมาะสม การเพาะปลูกได้รับความเสียหาย และเขตป่าสงวนถูกบุกรุกทำลาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลและให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตพื้นที่ชายทะเล โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง และเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป.ภาพ/ข่าว ปุณณวิช ยุระวงศ์
Comments