ผอ.สพม.31 เป็นประธานงาน "Open House 2017" ปีการศึกษา 2559

โพสต์16 ก.พ. 2560 19:53โดยJiraphapa Srihaphong

  นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " Open House 2017 " ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 


โดยมีการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
          1. การแสดงนิทรรศการกลุ่มสาระต่างๆ
          2. ผลงานครูและนักเรียน
          3. การเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชม
          4. การแข่งขันทักษะด้านต่างๆให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงขั้นที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3
          5. มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ข้อคิดแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ


Comments