ผอ.สพม.31 เป็นประธานเปิดการอบรม"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน"

โพสต์28 ก.ย. 2560 23:41โดยJiraphapa Srihaphong
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน"  ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา และบรรยายพิเศษให้กับครูผู้ช่วย โดยให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ครูในศวรรษที่21 บทบาทของครูต้องเปลี่ยนจากTech เป็น Coach การใช้ภาษา พร้อมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ โดยการอบรมในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการจำนวน 100 คน
Comments