ผลงานนักเรียน vtr

Recent Announcements

 • เด็กนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เปตอง "ย่าโมเกมส์" ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี เปตองโอเพ่น "ย่าโมเกมส์" ๒๕๖๐  ณ สนามกีฬา ๘๐ พรรษ นครราชสีมา โดยนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 14 ปี ดังนี้ ๑.ด.ช.ศักรินทร์  เกตุทับ ๒.ด.ช.สมิต  เที่ยงเทพ  ฝึกซ้อมโดยคุณครูสุวิมล  พันธ์ุแสง  ภายใต้การควบคุมดูแลของนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยาภาพกิจกรรรมขอบคุณภาพและข้อมูลจากครูสุวิมล  พันธ์ุแสงพัชรนันท์ / รายงาน
  ส่ง 9 เม.ย. 2560 02:24 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้ารางวัลชนะเลิศ ผลการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอปักธงชัย ประจำปี 2560อันดับที่ 1 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4(เพาะชำ) จ.นครราชสีมาอันดับ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยา จ.ขอนแก่นแข่งขันเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ลานที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
  ส่ง 1 เม.ย. 2560 03:37 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • โรงเรียนเมืองคงขอชื่นชมนักเรียนคนเก่ง สอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน นายสุพล  เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง  คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมืองคง                                 ขอชื่นชมนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเมืองคง นายสรวงศ์ พ่วงสูงเนิน ม.6/12                                        ที่สอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม         ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเมืองคง ที่ช่วยกันประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาจนทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จ         ในครั้งนี้
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 07:09 โดย โรงเรียน เมืองคง
 • งานนาฏศิลป์โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 งานนาฏศิลป์โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และอาคารยิมเนเซี่ยม ๔-๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่าง วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน 2 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ลำดับที่ ๑ ของประเทศ)ในการแสดงรำวงมาตรฐานระดับชั้น ม.๑-๓ และ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ ๔ ของประเทศ) จากการแสดงระบำมาตรฐานระดับชั้น ม.๔-๖  ภายในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการวุฒิชัย  หวังอ้อมกลางซึ่งรายชื่อของครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ได้แก่การแข ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2560 04:26 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • ทีมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้าอันดับ 2 ระดับประเทศ ผลการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วงดนตรีลกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตได้คะแนนเป็นลำดับที่ 2 ซึ่งผลการแข่งขันทั้งหมดมีดังนี้  ควบคุมทีมโดยคุณครูกฤษฎา กองสวรรค์ และคุณครูมานะ  พิณจะโปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
  ส่ง 30 ม.ค. 2560 18:39 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • นักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตได้รับรางวัลจากการแข่งขัน "ทริปเปิ้ล เกมส์" นายอภิรักษ์ ทิมดอน ม.5/1 ได้รางวัลที่ 4 การแข่งขันคมคม ในรายการทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่8 และด.ช.เจตน์สฤษดิ์ อินทรณรงค์ ม.3/1 , ด.ญ.พัชราภรณ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ ม.3/1 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ในรายการทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น แข่งขันระหว่างวันที่21-22 มกราคม 2560  โดยมีคุณครูวิริยะ  อยู่เย็น เป็นคุณครูผู้ควบคุมทีม
  ส่ง 22 ม.ค. 2560 18:45 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • นางสาวคำพร ใสเหลื่อม ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบึงพะไล ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นางสาวคำพร ใสเหลื่อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบึงพะไล ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ ด้านคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
  ส่ง 15 ม.ค. 2560 08:02 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 • นักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงประภัสรา เต็งผักแว่น ชั้น ม.3/3 ชนะเลิศการประกวดเรียงความในหัวข้อ ความดีที่ไม่เคยอวด รับรางวัลทุนการศึกษา 15,000 บาท และให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ Happy Time 106.25 Mega HZ. คุณครูที่ปรึกษา คุณครูชนิตา ชาญจะโปะ และคุณครูวิริยะ อยู่เย็น
  ส่ง 14 ม.ค. 2560 03:32 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานเทิดไท้คีตราชันย์ (คลิปการแสดง) วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาย ก. การประกวด วงดนตรีเทิดไท้คีตราชัน "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย 2559 คลิปการประกวด  
  ส่ง 14 ม.ค. 2560 03:25 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลประกวดสุนทรพจน์ เด็กชายณัฐภัทร แสงสว่าง นักเรียนชั้นม.2/1 โรงเรียนพิมายวิทยา ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสุนทรพจน์ จัดโดยสำนักงาน. ป.ป.ช.นครราชสีมา โดยมีคุณครูวรรณิศา ดีมา เป็นคุณครูผู้ฝึกซ้อมและพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวภาพ
  ส่ง 20 ธ.ค. 2559 18:34 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • พิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดี ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นักเรียนโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นางสาว ณัฐสุดา ไชยบำรุง ได้เข้ารับเกียรติบัตรความประพฤติดี "ทำความดีเพื่อพ่อหลวง" ประจำปี 2559 ณ หอประชุมศาลาธรรมนิมิตร วัดสีคิ้วคณาราม เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 13 ธ.ค. 2559 00:29 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครื่องร่อนฯ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายโชติตระกูล  เข็มพิมาย และนายธนวัฒน์  พึ่งพิมาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับ ม.ต้น ของโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภพด้านวิทยาศาสตร์และการบิน ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดายามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559 ครูผู้ฝึกสอน คุณครูจรัญ  เข็มพิมาย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ภาพกิจกรรม
  ส่ง 30 พ.ย. 2559 00:30 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม.31 #คว้ารางวัลอันดับที่ 5 ของโลก ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม.31 #คว้ารางวัลอันดับที่ 5 ของโลก จาก 57 ประเทศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิค  World Robot Olympiad 2016  ณ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 24-29 พ.ย 59
  ส่ง 1 ธ.ค. 2559 01:14 โดย Punnawich Yurawong
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม มอบรางวัลนักกีฬาเรือพาย แข่งขัน ณ ประเทศเวียดนาม         เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน  2559 นางพัชรี  รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ได้ทำพิธีมอบเหรียญรางวัล นักกีฬาเรือพายรายการ  SEARF JUNIOR AND SENIOR ROWING CHAMPIONSHIPS 2016 ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2559นายอดิศร  ภูพวก                              ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1 ประเภท JM4X  2000M                                                         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 ประเภท JM2X  2000M                                                         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1 ประเภท M4-     2000Mนางสาวธิลาดา  พิทักษ์เผ่าไทย       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 ประเภท Jw4-    2000M                                                         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 ประเภท JM2-   2000M
  ส่ง 29 พ.ย. 2559 18:20 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้า 2 รางวัล "กบจูเนียร์ปี8" 25/11/2559 การประกาศผลรางวัล "ซุปเปอร์กบ จูเนียร์ ปี8" ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตได้รับ 2 รางวัล คือ 1. รางวัล "กบพันธ์ุพิเศษ" ซึ่งเป็นรางวัลจาก คุณสุทธิพงศ์  ธรรมวุฒิ (พี่เช็ค) ประธานกรรมการบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ผู้ผลิตและพิธีกรรายการ "คนค้นคน" รับทุนการศึกษา 5,000 บาท2. รางวัล BUCA TALENT ทุนเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทาลัยกรุงเทพ ซึ่งมอบให้กับ 5 กบจูเนียร์ จากทั่วประเทศ โดยผู้ได้รับรางวัลคือ นายเบญจภูมิ อุปถัมภ์ นักเรียนชั้น ม.5/3 ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2559 21:22 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • นักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรับโล่มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ เมื่อวัน 20 พฤศจิการยน 2559 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ และโล่มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว(Youth Greenovation Awards 2016) โดยปตท. ประจำปี 2559 นักเรียนที่ร่วมโครงการได้แก่1)นายภูวนัย หนูแก้ว, 2)นายวายุ  คิดเข่ม, 3)นายวันธงชัย  มีถม, 4)นายณัฐพล  ดวงจำปา  และมีครูที่ปรึกษาโครงการโดย ครูภานุวัฒน์ สายบุญมี 
  ส่ง 22 พ.ย. 2559 05:34 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
 • เป็นกำลังใจให้กับทีม Openshockfilms โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ติดตามผลการแข่งขันได้ตามช่องทาง  Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/schookPak/                                                        website : www.pcmschool.ac.th
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 02:25 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • นักเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับโลก นายพศวีย์ สว่างใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ตัวแทนนักกีฬากาบัดดี้ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Kabaddi World Cup 2016 กาบัดดี้ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2  ณ เมืองอัห์มดาบาด ประเทศอินเดีย ได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง      
  ส่ง 24 ต.ค. 2559 03:01 โดย โรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา
 • โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้าอีกสองรางวัลหนังสั้นระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการยกระดับผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอนระดับชาติ โดยทีมหนังสั้นโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตได้ส่งผลงานสื่อประกวดในประเภท "หนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเงินรางวัล 20,000 บาท และในการเดียวกันนี้ยังได้อีก 1 รางวัลคือ รางวัลบทยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัลอีก 5,000 บาท โดยมีคุณครูอภิชัย พุทธรักษา เป็นคุณครูที่ปรึกษาในการทำผลงานส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ในพิธีมอบรางวัล ได้รับเกียรติจากท่านายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบรางวัล
  ส่ง 25 ก.ย. 2559 07:16 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • นักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ นางสาวประภาพร  บุบผามาลา และ นางสาวพรภิมล  ทอนสระน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สามารถผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิกค่ายที่ 1 เข้าค่าย ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 5-20 ตุลาคม 2559
  ส่ง 21 ก.ย. 2559 02:29 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • ทีมโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย "กบ จูเนียร์ ปี 8" นายเบญจภูมิ อุปถัมภ์ และ นายณัฐนนท์ รักภักดี นักเรียนชั้น ม.5 เป็นตัวแทนของทีมโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต เข้าแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในฐานะ 24 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการประกวดสารคดี  "กบ จูเนียร์ ปี8" จัดขึ้นโดย บริษัท ทีวีบูรพา ผู้ผลิตรายการ "กบนอกกะลา" ทางช่อง MCOT HD โดยมีคุณครูอภิชัย พุทธรักษา เป็นคุณครูที่ปรึกษาในการทำสารคดีส่งเข้าประกวดในครั้งนี้  ณ ตึก อ.ส.ม.ท กรุงเทพมหานคร โดยสารคดีทั้ง 24 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบจะเผยแพร่ทางช่อง MCOT HD ตั้งแต่เดือน ตุลาคม เป็นต้นไปข่าว :  วิสันต์ ยุระวงศ ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2559 04:47 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • นักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนาได้รับรางวัลการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 1 กันยายน 2559 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่เข้าทำการแข่งขันในกิจกรรม "การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13" ณ impact arena เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยครูผู้ซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นางสาวแสงจันทร์ มูลขุนทด ผู้ช่วยฝ่ายวิขาการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และนายวิวัฒน์ ทิพย์ขัน ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนหนองกราดวัฒนาได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กชายศุภวิญช์. พลอยจันทึก. ม.3/2 ได้รับรางวัลโล่ เกียรติบัตร ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2559 06:11 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานนักเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2559  โรงเรียนพิมายวิทยานำโดยท่านรองฯสมาน  ชูมี  พาคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานของนักเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ  โรงเรียนศิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ขอบคุณภาพจากครูนันท์นภัส  เชิดฉายพัชรนันท์ / รายงาน
  ส่ง 31 ส.ค. 2559 07:39 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  ครั้งที่ 22 ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งจัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ผลของการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้    1.เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เมืองแสน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3/1    2. เด็กหญิงยุวดีพร  โด่งพิมาย        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2    3.  เด็กหญิงโชติกา  ดิษฐ์สูงเนิน ...
  ส่ง 30 ส.ค. 2559 20:05 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • โรงเรียนบึงพะไลได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร และครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวชยาภรณ์  เจริญนอก
  ส่ง 29 ส.ค. 2559 21:53 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 • โรงเรียนหนองกราดวัฒนา แข่งขันเครื่องบินกระดาษกระดาษพับชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 28 สิงหาคม 2559 13.00-17.00 น. เด็กชายศุภวิญช์. พลอยจันทึก. ม.3/2 ได้รับรางวัลโล่ เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท ผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่ยอดเยี่ยม พร้อมทั้งเป็นผู้เล่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 และนายสุทธินันท์ ขันชัย ม.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13  ณ สนามการแข่งขันในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  ส่ง 28 ส.ค. 2559 19:41 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • นักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต เข้าร่วมการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผลการประกวดดังนี้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อโครงงาน การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนโดยใช้น้ำเปล่าและลูกยอชนิดต่างๆทั้งหมักและไม่หมักรายชื่อนักเรียน 1. เด็กหญิงณัฏยา ดอนจังหรีด 2. เด็กหญิงปิยวรรณ พิริยะนาถ 3. เด็กหญิงอรนุช แพ่งฉิมพลีคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูยุพวรรณ กาญจนโชติดำรงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2หัวข้อโครงงาน เครื่องอ ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2559 21:26 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • นักเรียนโรงเรียนขามสะแกแสงได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวันวิทยาศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โรงเรียนขามสะแกแสงได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวันวิทยาศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์ภาคอีสาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ห์รางวัลจากท่าน พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  ในหัวข้อการศึกษาทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตกระเบื้องเอนกประสงค์จากขยะพลาสติก ฝึกสอนโดย  คุณครูกลยุทธ  ทะกอง  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  ส่ง 19 ส.ค. 2559 17:56 โดย junjira khojongklang
 • นักเรียนโรงเรียนขามสะแกแสงได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนขามสะแกแสงได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาประสิทธิ์ภาพของสมุนไพรในการลดกรดไฮโดรคลอริก ฝึกสอนโดย คุณครูอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นายวิโรจน์  ดวนสันเทียะ  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียนยังได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ โดยไม่ต้องสอบ
  ส่ง 19 ส.ค. 2559 17:38 โดย junjira khojongklang
 • นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศเปตองกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2559  นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา  เข้าร่วมแข่งขันเปตองกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ในรุ่น 14 ปี  ทีมชาย/หญิง  ผลการแข่งขัน  ทีมหญิงได้รางวัลชนะเลิศ  ทีมชายได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภายใต้การควบคุมดูแลโดยนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา   ฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโดยคุณครูสุวิมล  พันธ์ุแสง  ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขอบคุณภาพจากครูสุวิมล  พันธ์ุแสงพัชรนันท์ / รายงาน
  ส่ง 19 ส.ค. 2559 03:39 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
แสดงบทความ 1 - 30 จาก 78 รายการ ดูเพิ่มเติม »