ผลงานนักเรียน vtr

Recent Announcements

 • โรงเรียนมหิศราธิบดีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต              วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะครู - บุคลากรโรงเรียนมหิศราธิบดีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี( ย่าโม)                                                                                                                                                                               นางฟ้า....ภาพ/รายงาน
  ส่ง 12 ต.ค. 2560 21:06 โดย โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม.31
 • การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา "สพฐ. เอ. พี. ฮอนด้าเรดแชมป์เปี้ยน" โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1 ใน 5 ทีมที่ดีที่สุด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยการสนับสนุนของ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และการนำของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คุณครูนิติศักดิ์ สิงห์มณี ในการแข่งขันทักษะฟุตบอล ชิงแชมป์ไปอังกฤษ "สพฐ. เอ. พี. ฮอนด้าเรดแชมป์เปี้ยน" รอบคัดเลือกระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดขอนแก่น ต่อไปนี้ได้แก่ 1.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ A2.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย3.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ B4.โรงเรียนหนองกราดวัฒนา5.โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
  ส่ง 6 ก.ย. 2560 07:16 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนาเข้ารับรางวัลกับท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ โล่ เกียรติยศ ทุนการศึกษากับผลการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 รุ่นทั่วไปซึ่งโรงเรียนหนองกราดวัฒนาได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายอนุชิต. แพะขุนทด ม.3/2 ด้วยสถิติเฉลี่ย 14.59 วินาที (สถิติแบบบังคับ. 10.33 วินาที และสถิติแบบอิสระ 18.85 วินาที)รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่1. เด็กชายสุทธิกานต์.พันชนะ ม.3/2 ด้วยสถิติเฉลี่ย 12.81 วินาที (สถิติแบบบังคับ 10.09 วินาที และสถิติแบบอิสระ ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2560 07:14 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชมเชยอับดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์คว้ารางวัลการประกวดแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัล ชมเชย อันดับที่ 1 ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ ' โครงงานความสัมพันธ์ของปริมาตรรทรงกลมที่อยู่ภายในและภายนอกของปริซึมทรงลูกบาศก์ โดยใช้ Triple integrals 'ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 21 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้ชนะเลิศ  โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทองรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนชัยภูมิภัดดีชุมพล  จ.ชัยภูมิรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสิงห์บุรี  จ ...
  ส่ง 30 ส.ค. 2560 08:05 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • นักเรียนโรงเรียนบึงพะไลได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SUDOKU ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ด ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี           - เด็กหญิงวาริน  ทานอก ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SUDOKU เกมถอดระหัสตัวเลข ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           - เด็กหญิงจิราพร  คลังพระศรี และเด็กหญิงสิราวรรณ  หมื่นพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา เอแม็ท การต่อเลขคำนวณ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น           - และได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศถ้วยรางวัลคะแนนรวมโรงเรียน รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซ ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2560 00:03 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 • นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนพิมายวิทยา  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ...งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ท้องฟ้าจำลอง  กรุงเทพ)  ทีมละ3คน  ได้แก่ 1. ด.ช.โชติตระกูล  เข็มพิมาย  2. ด.ช.ธนะวัฒน์  พึ่งพิมาย  3.  ด.ช.วรโชติ  จันทร์กระจ่าง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับม.ต้น  รับโล่พร้อมเงินรางวัลภาพกิจกรรมขอบคุณภาพกิจกรรม/ข่าว ครูจรัญ  เข็มพิมาย
  ส่ง 21 ส.ค. 2560 20:23 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • นักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติไทย พิมายวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ที่ฮ่องกง โรงเรียนพิมายวิทยาขอแสดงความยินดี นักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขัน ASIA RUGBY U20 SEVEN SERIES HONG KONG 2017 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในทีมชุดนี้มีนักกีฬารักบี้หญิงที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนพิมายวิทยาเข้าแข่งขันด้วย รายชื่อนักกีฬา1. นางสาวจริยา   วันจงคำ2. นางสาวจรรยา  เพลงเสนาะ3. นางสาววรรณศิลป์   วงศ์วิวัฒน์4. นางสาวภัทธิญาภรณ์   นาคประดิษฐ์5. นางสาวนริศรา   เพลงเสนาะ6. นางสาวชญาทิพย์   ควบพิมาย7. นางสาวอรนุช  พวงทอง8. นางสาวพัชรีพร   ใจปิง9. นางสาววรรณวรี  มีโชค ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2560 20:43 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • นักเรียนโรงเรียนบึงพะไลได้รับรางวัลชนะเลิศ SUDOKU ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN,2017 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560                       - เด็กหญิงวาริน  ทานอก ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SUDOKU ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN,2017 ครั้งที่ 2 จัดโดยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33           - เด็กหญิงจิราพร  คลังพระศรี และเด็กหญิงสิราวรรณ  หมื่นพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท A-MATH  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN,2017 ครั้งที่ 2 จัดโดยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2560 02:03 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 • นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน กีฬาแห่ง่ชาติครั้งที่ 45นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน พิมายวิทยาคว้าเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ วันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา ถือเป็นการครองแชมป์กีฬาแห่งชาติ 7 ครั้งติดต่อกัน โดยการนำของผู้อำนวยการวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้ฝึกสอน คุณครูสุกิจ ปานวัชราคมและคณะ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่นำความสำเร็จมาสู่พิมายวิทยาอีกครั้งหนึ่งภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  www.pm.ac.thขอบคุณภาพกิจกรรมมจากฝายโสตฯ โรงเรียนพิมายวิทยาพัชรนันท์ / รายงาน
  ส่ง 9 ก.ค. 2560 02:32 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • นักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศ    ผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทีมโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากทีมที่เข้าร่วมประกวด 67 ทีม ผ่านเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป   คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูจินรัตน์ พิทยาบูรณ์ และคุณครูเสน่ห์ ฉวยกระโทก
  ส่ง 2 ก.ค. 2560 22:28 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ "โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559" นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ สังกัด สพม.31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้วย น.ส.สุภัทรา มหาดไทย  น.ส.นภสร  สมนอก และ ครูพิสิษฐ์  พรสี่ ได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.พิษณุ  คุณชื่น ได้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญใน "โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559" หัวข้อ กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต ในรอบคัดเลือก และ สุขภาพดี เริ่มที่กีฬา ในรอบชิงชนะเลิศ  ทางผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้เข้ารับโล่เกียรติยศและรางวัลพิเศษ ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
  ส่ง 22 มิ.ย. 2560 21:40 โดย โรงเรียน บุญวัฒนา 2
 • นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา  อ.พิมาย สังกัด สพม.31  ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2ด้วย นายชินพัฒน์ สุขจรรยา นักเรียนชั้น ม.5/8 ได้เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน จักรยานภูเขาในรายการ 2017 Philippine MTB National Championship ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 นั้น ผลการแข่งขันขัน จักรยานภูเขา ระยะทาง 1.7 KM.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วยเวลา 03.15.04 นาที ส่วนพี่ชาย นายสืบสกุล สุขจรรยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้วยเวลา 03.30.65 นาที  ในฐานะคณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ,คณะครูและล ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2560 20:15 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • นักเรียนโรงเรียนธารปราสาทเพชรได้รับรางวัลการประกวดผลงานภาพยนต์สั้น หัวข้อนวัตกรรมตามรอยพ่อ ผลงานเรื่อง #ความฝันของฉัน งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 นักเรียนโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สังกัด สพม.31 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (ที่ 1)การประกวดผลงานภาพยนต์สั้น หัวข้อนวัตกรรมตามรอยพ่อ ผลงานเรื่อง ความฝันของฉัน งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Hatyai Inno-Q Day 2017) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นำทีมโดย ครูสุรศักดิ์ ทองศรีมะดัน และได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.วิทยา ดวงใจ คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ทีมงานภาพยนต์สั้น นายอนุชา ทยาอานุภาพ, นางสาววิภาดา สาหร่ายพิมาย, นางสาวจิตราภรณ์ ลี้ไพร, นางสาวรัตติกาล ชินกลาง,นายแสนบุญ มาสวัสดิ์, นายเมธี จอมพิมาย และขอบคุณนักแสดงทุกท่าน 
  ส่ง 28 พ.ค. 2560 19:31 โดย โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
 • เด็กนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เปตอง "ย่าโมเกมส์" ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี เปตองโอเพ่น "ย่าโมเกมส์" ๒๕๖๐  ณ สนามกีฬา ๘๐ พรรษ นครราชสีมา โดยนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 14 ปี ดังนี้ ๑.ด.ช.ศักรินทร์  เกตุทับ ๒.ด.ช.สมิต  เที่ยงเทพ  ฝึกซ้อมโดยคุณครูสุวิมล  พันธ์ุแสง  ภายใต้การควบคุมดูแลของนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยาภาพกิจกรรรมขอบคุณภาพและข้อมูลจากครูสุวิมล  พันธ์ุแสงพัชรนันท์ / รายงาน
  ส่ง 9 เม.ย. 2560 02:24 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้ารางวัลชนะเลิศ ผลการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอปักธงชัย ประจำปี 2560อันดับที่ 1 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4(เพาะชำ) จ.นครราชสีมาอันดับ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยา จ.ขอนแก่นแข่งขันเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ลานที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
  ส่ง 1 เม.ย. 2560 03:37 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • โรงเรียนเมืองคงขอชื่นชมนักเรียนคนเก่ง สอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน นายสุพล  เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง  คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมืองคง                                 ขอชื่นชมนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเมืองคง นายสรวงศ์ พ่วงสูงเนิน ม.6/12                                        ที่สอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม         ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเมืองคง ที่ช่วยกันประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาจนทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จ         ในครั้งนี้
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 07:09 โดย โรงเรียน เมืองคง
 • งานนาฏศิลป์โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 งานนาฏศิลป์โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และอาคารยิมเนเซี่ยม ๔-๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่าง วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน 2 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ลำดับที่ ๑ ของประเทศ)ในการแสดงรำวงมาตรฐานระดับชั้น ม.๑-๓ และ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ ๔ ของประเทศ) จากการแสดงระบำมาตรฐานระดับชั้น ม.๔-๖  ภายในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการวุฒิชัย  หวังอ้อมกลางซึ่งรายชื่อของครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ได้แก่การแข ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2560 04:26 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • ทีมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้าอันดับ 2 ระดับประเทศ ผลการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วงดนตรีลกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตได้คะแนนเป็นลำดับที่ 2 ซึ่งผลการแข่งขันทั้งหมดมีดังนี้  ควบคุมทีมโดยคุณครูกฤษฎา กองสวรรค์ และคุณครูมานะ  พิณจะโปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
  ส่ง 30 ม.ค. 2560 18:39 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • นักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตได้รับรางวัลจากการแข่งขัน "ทริปเปิ้ล เกมส์" นายอภิรักษ์ ทิมดอน ม.5/1 ได้รางวัลที่ 4 การแข่งขันคมคม ในรายการทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่8 และด.ช.เจตน์สฤษดิ์ อินทรณรงค์ ม.3/1 , ด.ญ.พัชราภรณ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ ม.3/1 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ในรายการทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น แข่งขันระหว่างวันที่21-22 มกราคม 2560  โดยมีคุณครูวิริยะ  อยู่เย็น เป็นคุณครูผู้ควบคุมทีม
  ส่ง 22 ม.ค. 2560 18:45 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • นางสาวคำพร ใสเหลื่อม ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบึงพะไล ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นางสาวคำพร ใสเหลื่อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบึงพะไล ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ ด้านคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
  ส่ง 15 ม.ค. 2560 08:02 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 • นักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงประภัสรา เต็งผักแว่น ชั้น ม.3/3 ชนะเลิศการประกวดเรียงความในหัวข้อ ความดีที่ไม่เคยอวด รับรางวัลทุนการศึกษา 15,000 บาท และให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ Happy Time 106.25 Mega HZ. คุณครูที่ปรึกษา คุณครูชนิตา ชาญจะโปะ และคุณครูวิริยะ อยู่เย็น
  ส่ง 14 ม.ค. 2560 03:32 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานเทิดไท้คีตราชันย์ (คลิปการแสดง) วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาย ก. การประกวด วงดนตรีเทิดไท้คีตราชัน "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย 2559 คลิปการประกวด  
  ส่ง 14 ม.ค. 2560 03:25 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลประกวดสุนทรพจน์ เด็กชายณัฐภัทร แสงสว่าง นักเรียนชั้นม.2/1 โรงเรียนพิมายวิทยา ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสุนทรพจน์ จัดโดยสำนักงาน. ป.ป.ช.นครราชสีมา โดยมีคุณครูวรรณิศา ดีมา เป็นคุณครูผู้ฝึกซ้อมและพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวภาพ
  ส่ง 20 ธ.ค. 2559 18:34 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • พิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดี ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นักเรียนโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นางสาว ณัฐสุดา ไชยบำรุง ได้เข้ารับเกียรติบัตรความประพฤติดี "ทำความดีเพื่อพ่อหลวง" ประจำปี 2559 ณ หอประชุมศาลาธรรมนิมิตร วัดสีคิ้วคณาราม เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 13 ธ.ค. 2559 00:29 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครื่องร่อนฯ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายโชติตระกูล  เข็มพิมาย และนายธนวัฒน์  พึ่งพิมาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับ ม.ต้น ของโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภพด้านวิทยาศาสตร์และการบิน ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดายามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559 ครูผู้ฝึกสอน คุณครูจรัญ  เข็มพิมาย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ภาพกิจกรรม
  ส่ง 30 พ.ย. 2559 00:30 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม.31 #คว้ารางวัลอันดับที่ 5 ของโลก ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม.31 #คว้ารางวัลอันดับที่ 5 ของโลก จาก 57 ประเทศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิค  World Robot Olympiad 2016  ณ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 24-29 พ.ย 59
  ส่ง 1 ธ.ค. 2559 01:14 โดย Punnawich Yurawong
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม มอบรางวัลนักกีฬาเรือพาย แข่งขัน ณ ประเทศเวียดนาม         เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน  2559 นางพัชรี  รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ได้ทำพิธีมอบเหรียญรางวัล นักกีฬาเรือพายรายการ  SEARF JUNIOR AND SENIOR ROWING CHAMPIONSHIPS 2016 ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2559นายอดิศร  ภูพวก                              ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1 ประเภท JM4X  2000M                                                         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 ประเภท JM2X  2000M                                                         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1 ประเภท M4-     2000Mนางสาวธิลาดา  พิทักษ์เผ่าไทย       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 ประเภท Jw4-    2000M                                                         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 ประเภท JM2-   2000M
  ส่ง 29 พ.ย. 2559 18:20 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้า 2 รางวัล "กบจูเนียร์ปี8" 25/11/2559 การประกาศผลรางวัล "ซุปเปอร์กบ จูเนียร์ ปี8" ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตได้รับ 2 รางวัล คือ 1. รางวัล "กบพันธ์ุพิเศษ" ซึ่งเป็นรางวัลจาก คุณสุทธิพงศ์  ธรรมวุฒิ (พี่เช็ค) ประธานกรรมการบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ผู้ผลิตและพิธีกรรายการ "คนค้นคน" รับทุนการศึกษา 5,000 บาท2. รางวัล BUCA TALENT ทุนเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทาลัยกรุงเทพ ซึ่งมอบให้กับ 5 กบจูเนียร์ จากทั่วประเทศ โดยผู้ได้รับรางวัลคือ นายเบญจภูมิ อุปถัมภ์ นักเรียนชั้น ม.5/3 ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2559 21:22 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • นักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรับโล่มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ เมื่อวัน 20 พฤศจิการยน 2559 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ และโล่มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว(Youth Greenovation Awards 2016) โดยปตท. ประจำปี 2559 นักเรียนที่ร่วมโครงการได้แก่1)นายภูวนัย หนูแก้ว, 2)นายวายุ  คิดเข่ม, 3)นายวันธงชัย  มีถม, 4)นายณัฐพล  ดวงจำปา  และมีครูที่ปรึกษาโครงการโดย ครูภานุวัฒน์ สายบุญมี 
  ส่ง 22 พ.ย. 2559 05:34 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
 • เป็นกำลังใจให้กับทีม Openshockfilms โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ติดตามผลการแข่งขันได้ตามช่องทาง  Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/schookPak/                                                        website : www.pcmschool.ac.th
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 02:25 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
แสดงบทความ 1 - 30 จาก 91 รายการ ดูเพิ่มเติม »