โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 อัตรา โดยมีเงื่อนไขและกำหนดการตามประกาศแนบ


ą
โรงเรียน บุญวัฒนา 2,
18 เม.ย. 2561 20:50
Comments