แนำนำผู้บริหารโรงเรียนแนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา

โพสต์10 มิ.ย. 2563 22:49โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

นายวิโรจน์  ดวนสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์22 ม.ค. 2563 07:09โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี


วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)
ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์))
ปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)


แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

โพสต์24 ต.ค. 2562 00:00โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2562 00:04 ]

นายพงศ์สุวรรณ  ตับกลาง    ผู้อำนวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

โพสต์20 พ.ย. 2561 23:33โดยKom Sirichart

        ว่าทีร้อยตรี วีรชน  เทนอิสสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:04โดยโรงเรียน มิตรภาพวิทยา

ดร.จักราวุธ  วิจบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา

ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

โพสต์6 พ.ย. 2561 18:05โดยโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.31


ดร. เจริญ    ศรีแสนปาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
ปริญญาโท การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ปริญญาเอก การบริหารและพัฒนาการศึกษา  

ผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์2 พ.ย. 2561 01:22โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2561 01:25 ]

ดร.สุพล  จอกทอง

ดร.สุพล  จอกทอง
ผู้อำนวยการโรงโรียนห้วยแถลงพิทยาคม

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม

โพสต์30 ต.ค. 2561 00:23โดยโรงเรียน แก้งสนามสนามพิทยาคม

นายปรีชา  ไค่นุ่นสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
วุฒิการศึกษา ป.ตรี 1.ศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ
                                                              2.นิติศาสตรบัณฑิต 
                          ป.โท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

โพสต์25 ต.ค. 2561 20:50โดยโรงเรียน หนองบัวละครวิทยา   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2561 01:25 ]


นายอิสรา  รักชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

1-10 of 68