แนำนำผู้บริหารโรงเรียนแนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

โพสต์16 ต.ค. 2560 20:08โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2560 20:21 ]

นายวรณัฐ  ทีบัวบาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

โพสต์18 พ.ค. 2560 21:11โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

นายวิเชียร  ทองคลี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

โพสต์15 ธ.ค. 2559 06:57โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง

นายสุพจน์  เที่ยงน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ศศ.ม. บริหารการศึกษา

แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

โพสต์4 ธ.ค. 2559 21:54โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 12:42 ]


ดร.มะลิวัน  ศรีโคตร  
ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

โพสต์29 พ.ย. 2559 19:04โดยโรงเรียน หนองบัวละครวิทยา


ดร.อภิรมย์   สินชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

แนะนำผู้บริหารโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์27 พ.ย. 2559 19:08โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2560 02:20 ]


นางพัชรี  รักษาสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม
แนะนำผู้บริหารโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

โพสต์21 พ.ย. 2559 23:54โดยโรงเรียน มัธยมด่านขุนทด


นายสมศักดิ์  สุขสมัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย

โพสต์9 พ.ย. 2559 20:20โดยโรงเรียน เทพาลัยนายชูชาติ อยู่สอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย


แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2

โพสต์1 พ.ย. 2559 01:26โดยโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2          นายประภาส  ชาตี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2


คณะผู้บริหารโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์31 ต.ค. 2559 22:07โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2559 22:12 ]

คณะผู้บริหารโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการประยงค์  ประทุมวัน
ผอ.ประยงค์
   
 
ภาพโดย : สิปปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

1-10 of 52