แนำนำผู้บริหารโรงเรียนแนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์26 พ.ย. 2561 09:03โดยyoeshi fodsongnern


แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

โพสต์20 พ.ย. 2561 23:33โดยKom Sirichart

        ว่าทีร้อยตรี วีรชน  เทนอิสสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:04โดยโรงเรียน มิตรภาพวิทยา

ดร.จักราวุธ  วิจบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา

ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

โพสต์6 พ.ย. 2561 18:05โดยโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.31


ดร. เจริญ    ศรีแสนปาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
ปริญญาโท การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ปริญญาเอก การบริหารและพัฒนาการศึกษา  

ผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์2 พ.ย. 2561 01:22โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2561 01:25 ]

ดร.สุพล  จอกทอง

ดร.สุพล  จอกทอง
ผู้อำนวยการโรงโรียนห้วยแถลงพิทยาคม

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม

โพสต์30 ต.ค. 2561 00:23โดยโรงเรียน แก้งสนามสนามพิทยาคม

นายปรีชา  ไค่นุ่นสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
วุฒิการศึกษา ป.ตรี 1.ศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ
                                                              2.นิติศาสตรบัณฑิต 
                          ป.โท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

โพสต์25 ต.ค. 2561 20:50โดยโรงเรียน หนองบัวละครวิทยา   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2561 01:25 ]


นายอิสรา  รักชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์24 ต.ค. 2561 08:42โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม


นายสราวุฒิ  แช่มเมืองปัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม
วุฒิการศึกษา ค.ม. โสตทัศนศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม

โพสต์22 ต.ค. 2561 20:08โดยYada Rattanakumnerd


นายกฤตภาส  นิกรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

1-10 of 65