แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

โพสต์16 ต.ค. 2560 20:08โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2560 20:21 ]
นายวรณัฐ  ทีบัวบาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา

Comments