แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

โพสต์25 ต.ค. 2561 20:50โดยโรงเรียน หนองบัวละครวิทยา   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2561 01:25 ]

นายอิสรา  รักชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Comments