แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์24 ต.ค. 2561 08:42โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม

นายสราวุฒิ  แช่มเมืองปัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม
วุฒิการศึกษา ค.ม. โสตทัศนศึกษา

Comments