ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

โพสต์6 พ.ย. 2561 18:05โดยโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.31

ดร. เจริญ    ศรีแสนปาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
ปริญญาโท การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ปริญญาเอก การบริหารและพัฒนาการศึกษา  

Comments