แนะนำครู


โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์9 ก.พ. 2560 02:12โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

คุณครูคนใหม่
คุณครูไพฑูรย์ สุวรรณศร
ชื่อเล่น ฑูรย์
จบ ป.ตรี คณะครุศาสตร์(คบ.)
วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์
จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สอนวิชา การงานช่างอุตสาหกรรม ม.๔-ม.๖
ย้ายมาจาก โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
พื้นเพเป็นชาวปากช่อง
สถานภาพ สมรส
คติประจำใจ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์1 ก.พ. 2560 20:57โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2560 20:58 ]


ชื่อ คุณครูรังสรรค์ กรีกูล 

จบป.ตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ 

จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

สอนวิชาฟิสิกส์ 

พื้นเพเป็นชาวปากช่อง 

สถานภาพ สมรส มีบุตร 2คน 

คติประจำใจ คิดก่อนพูด พูดแล้วทำ ทำแล้วคิด

โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์8 ม.ค. 2560 21:28โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม


คุณครูทวี ภวภูตานนท์
การศึกษา : ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ - เกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
พื้นเพเดิม : อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา บิดามารดาย้ายครอบครัวมาทำสวนน้อยหน่าที่ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1
สถานภาพ : สมรส
คู่สมรส : นายเกรียงไกร ภวภูตานนท์ อดีตพนักงานองค์การโทรศัพท์
มีบุตร 1 คน : นางสาวพิมพ์พลอย ภวภูตานนท์ พนักงานสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายนโยบายและแผน

โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์18 พ.ย. 2559 02:11โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม


นายกิจธนา ฉ่ำสูงเนิน ชื่อเล่น กิจ
การศึกษาจบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์
พื้นเพเป็นชาว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
คติ: ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน

โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์18 พ.ย. 2559 02:10โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม


นางสาวสมพร สรวลสันต์ ชื่อเล่น พร 
การศึกษาจบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
พื้นเพชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
คติ: เต็มที่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่

ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ ร.ร.สุรนารีวิทยา สพม.31 รับรางวัลชนะเลิศครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (ITLA2016)

โพสต์4 ต.ค. 2559 03:48โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2559 03:51 ]

ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ ร.ร.สุรนารีวิทยา สพม.31 รับรางวัลชนะเลิศครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (ITLA2016) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 26กันยายน 2559 ที่ตึกชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา จัดโดยบริษัท microsoft แห่งประเทศไทยร่วมกับสพฐ.โรงเรียนศรีสุขวิทยา แนะนำครูคนใหม่

โพสต์30 ก.ย. 2559 23:35โดยโรงเรียน ศรีสุขวิทยา


นายวีรพงษ์   จันทีนอก
จบการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์8 ก.ย. 2559 20:01โดยโรงเรียน หนองบัวละครวิทยา

นางทิพญาฎา  เชาว์พานิช  (ครูนก)

เกิดวันศุกร์ ที่ 18มี.ค 2531

วุฒิ ศษ.บ วิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยว ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอนรายวิชา ฟิสิกส์ ม. 4-6 และคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 6

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา


โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์30 ส.ค. 2559 21:26โดยโรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา


นายชัยพฤกษ์  ลือสัตย์
จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา แนะนำบุคลากรใหม่

โพสต์24 ส.ค. 2559 19:36โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา


นางไพรรินทร์  วรรณกุล
เกิดวันที่ 13 สิงหาคม 2526
ปริญญาตรี บธ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1-10 of 30