แนะนำครูใหม่ - โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์14 ม.ค. 2564 07:45โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
ชื่อ-สกุล นางสาวสุดารัตน์ ทองผา
ชื่อเล่น แพท
สถานะภาพ โสด
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย
คติประจำใจ  สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ

Comments