แนะนำครูใหม่ - โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์4 เม.ย. 2564 02:35โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม


ชื่อ-สกุล นายสิรวิชญ์  หล้าพันธ์
ชื่อเล่น ก๊อต
สถานะภาพ โสด
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
สาขาวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภูมิลำเนา อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คติประจำใจ  จงมีความสุขโดยเป็นตัวเรา ทำในแบบของเรา เพื่อตัวเราเอง
Comments