แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์17 พ.ค. 2560 00:14โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน 
วิชาเอก ดนตรี

นางสาวทิพย์สุริยะ  วณิชภาคิณ 
วิชาเอก พลศึกษา

นางสาวบุญญานี  ใจสูงเนิน
วิชาเอก ภาษาไทย


Comments