แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์25 ธ.ค. 2560 23:46โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม

นางสาวสุพักตร์  เลยกลาง
วิชาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนางนทีรัตน์   แหวนจะโป๊ะ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
คณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Comments