แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์21 มิ.ย. 2561 21:36โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2561 21:39 ]

นายชาตรี  ตรวจนอก  
วิชาเอก  ค.บ.ฟิสิกส์  
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Comments