แนะนำครูใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

โพสต์8 พ.ย. 2561 01:12โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาโทการบริหารการศึกษา 

Comments