แนะนำครูใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

โพสต์24 ม.ค. 2562 00:53โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2562 00:54 ]

นายธนพล  ชินอ่อน 

ครูผู้ช่วย

บรรจุ 15 มกราคม 2562

คบ.คณิตศาสตร์

Comments