แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์22 ต.ค. 2562 22:03โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
นาวสาวปฐมาวดี กำปั่นเพชร
ชื่อเล่น ภูพิงค์
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 6

Comments