แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์16 ธ.ค. 2562 19:08โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
นางสาวกชพร ผลสว่าง
ชื่อเล่น น้ำฝน 
ป.ตรี รัฐศาสตรบันฑิต (ร.บ.) การเมือง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สอน สังคมศึกษา ม.2
ภูมิลำเนา ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
สถานภาพ โสด
คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น

Comments