แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์5 ม.ค. 2563 22:31โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
นายอำพล นิลสระคู ชื่อเล่น เบิร์ด
สถานะภาพ โสด
วุฒิการศึกษา 
    1.ครุศาสตร์บัณฑิต สาขามัธยมศึกษา เอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    2.ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรเเละการสอน คณะครุศาาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสอน 1.วิชาคณิตศาสตร์ ม.1
     2.วิชาคณิตศาสตร์ ม.6
ภูมิลำเนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
      อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

Comments