แนะนำครูใหม่ โรงเรียนสีดาวิทยา

โพสต์26 ธ.ค. 2560 18:10โดยโรงเรียน สีดาวิทยา


นายนพพร เสนีย์คุปต์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
วิชาเอก ...
ป.ตรี //วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฏเพชรบุรี
ป.โท // วิทยาศาสตรศึกษา (ฟิสิกส์) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Comments