แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

โพสต์13 พ.ย. 2561 18:29โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา

นายสมชาติ  กุลชโมรินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จบการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอกพลศึกษา  จากสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม 
Comments