แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

โพสต์10 ม.ค. 2562 00:38โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา

นายดุสิต  ทองสุขนอก 
จบการศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต     สาขาวิชาชีววิทยา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา


Comments