แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

โพสต์17 มิ.ย. 2562 19:54โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา

คุณครูสายัณห์  นิชารัมย์
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
จบการศึกษา ปริญญาโท   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารการศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาคุณครูขัตติยะ  สมบัติสิน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
จบการศึกษา ปริญญาโท   ครุศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
กลุ่มสาระศิลปศึกษา  (ดนตรี)Comments