แนะนำคุณครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์3 ส.ค. 2560 21:38โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม

นางสาวสุรัชดา ขนอ่อน 
วิชาเอก สังคมศึกษา
จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
คณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

นางสาวรัญวิษาพัทธุ์ ปราบมาลัย 
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Comments