แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์16 พ.ค. 2560 19:46โดยโรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา

นายสุรศักดิ์  ขามก้อน
จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
คณะครุศาสตร์  สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ą
โรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา,
16 พ.ค. 2560 19:46
Comments