โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์18 พ.ย. 2559 02:11โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

นายกิจธนา ฉ่ำสูงเนิน ชื่อเล่น กิจ
การศึกษาจบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์
พื้นเพเป็นชาว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
คติ: ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน

Comments