โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์8 ม.ค. 2560 21:28โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

คุณครูทวี ภวภูตานนท์
การศึกษา : ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ - เกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
พื้นเพเดิม : อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา บิดามารดาย้ายครอบครัวมาทำสวนน้อยหน่าที่ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1
สถานภาพ : สมรส
คู่สมรส : นายเกรียงไกร ภวภูตานนท์ อดีตพนักงานองค์การโทรศัพท์
มีบุตร 1 คน : นางสาวพิมพ์พลอย ภวภูตานนท์ พนักงานสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายนโยบายและแผน
Comments