โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์1 ก.พ. 2560 20:57โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2560 20:58 ]

ชื่อ คุณครูรังสรรค์ กรีกูล 

จบป.ตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ 

จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

สอนวิชาฟิสิกส์ 

พื้นเพเป็นชาวปากช่อง 

สถานภาพ สมรส มีบุตร 2คน 

คติประจำใจ คิดก่อนพูด พูดแล้วทำ ทำแล้วคิด

Comments