ผลงานนักเรียน

เด็กนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เปตอง "ย่าโมเกมส์" ๒๕๖๐

โพสต์9 เม.ย. 2560 02:24โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

เมื่อวันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี เปตองโอเพ่น "ย่าโมเกมส์" ๒๕๖๐  ณ สนามกีฬา ๘๐ พรรษ นครราชสีมา โดยนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 14 ปี ดังนี้ ๑.ด.ช.ศักรินทร์  เกตุทับ ๒.ด.ช.สมิต  เที่ยงเทพ  ฝึกซ้อมโดยคุณครูสุวิมล  พันธ์ุแสง  ภายใต้การควบคุมดูแลของนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
ภาพกิจกรรรม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากครูสุวิมล  พันธ์ุแสง
พัชรนันท์ / รายงาน


วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้ารางวัลชนะเลิศ

โพสต์1 เม.ย. 2560 03:37โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต


ผลการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอปักธงชัย ประจำปี 2560
อันดับที่ 1 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
อันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4(เพาะชำ) จ.นครราชสีมา
อันดับ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยา จ.ขอนแก่น
แข่งขันเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ลานที่ว่าการอำเภอปักธงชัย


โรงเรียนเมืองคงขอชื่นชมนักเรียนคนเก่ง สอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน

โพสต์21 มี.ค. 2560 07:44โดยโรงเรียน เมืองคง   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2560 07:09 ]

นายสุพล  เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง  คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมืองคง
       
                          ขอชื่นชมนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเมืองคง นายสรวงศ์ พ่วงสูงเนิน ม.6/12 
                                       ที่สอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม 
        ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเมืองคง ที่ช่วยกันประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาจนทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จ         ในครั้งนี้

งานนาฏศิลป์โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66

โพสต์21 มี.ค. 2560 04:26โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

งานนาฏศิลป์โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และอาคารยิมเนเซี่ยม ๔-๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่าง วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน 2 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ลำดับที่ ๑ ของประเทศ)ในการแสดงรำวงมาตรฐานระดับชั้น ม.๑-๓ และ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ ๔ ของประเทศ) จากการแสดงระบำมาตรฐานระดับชั้น ม.๔-๖  ภายในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง
ซึ่งรายชื่อของครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ได้แก่
การแข่งขัน รำวงมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.1-3  
รายชื่อนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน จำนวน  10   คน  ดังนี้
1. ด.ญ.จณิสตา  หมายสุข   ม.2/5          
2. ด.ญ.ไอรยา  อัตตวิริยะสุวร   ม.2/6          
3. ด.ญ.ระวิวรรณ  ควบพิมาย  ม.3/3           
4. ด.ญ.ศวัลย์ญา  จันทะ         ม.3/3           
5. ด.ญ.กนกพร  วาปีโท          ม.3/7          
6. ด.ช.จักรภัทร  วัชระวงศ์ทองดี      ม.2/7
7. ด.ช.ภูริพัฒน์  เหล็กทอง             ม.2/7
8. ด.ช.กัมปนาท  ค้าขาย                ม.3/1
9. ด.ช.พงศ์พจน์  สกุลวัฒนาพิทักษ์  ม.3/5
10.ด.ช.อนามฤณ  ศรีอ่อนหล้า         ม.3/10

รายชื่อครูผู้ควบคุม
1.นางวรรณี  อมัติรัตนะ  ครู
2.นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย    ครูผู้ช่วย
3.นายสมบัติ  จันทร์ตรี             ครูผู้ช่วย

การแข่งขัน ระบำมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.4-6  
รายชื่อนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน จำนวน  6   คน  ดังนี้
1. น.ส.ฉัตรชนก   บุญศิริ     ม.5/7 
2. น.ส.อนุสรา  เทียนชัย      ม.5/7
3. น.ส.วิลาสินี  ศิลา           ม.5/9 
4. น.ส.กรรณิการ์ วงศ์จันทร์  ม.5/9
5. น.ส.กิ่งเพชร ฉุดพิมาย        ม.5/9 
6. น.ส.สกุลตลา  เพลงดี          ม.6/14

รายชื่อครูผู้ควบคุม
1.นางวรรณี  อมัติรัตนะ              ครู 
2. นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล        ครูผู้ช่วย
3. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย     ครูผู้ช่วย
ภาพกิจกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม www.pm.ac.th
พัชรนันท์ / รายงาน

ทีมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้าอันดับ 2 ระดับประเทศ

โพสต์30 ม.ค. 2560 18:24โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2560 18:39 ]

ผลการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วงดนตรีลกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตได้คะแนนเป็นลำดับที่ 2 ซึ่งผลการแข่งขันทั้งหมดมีดังนี้  ควบคุมทีมโดยคุณครูกฤษฎา กองสวรรค์ และคุณครูมานะ  พิณจะโปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตได้รับรางวัลจากการแข่งขัน "ทริปเปิ้ล เกมส์"

โพสต์22 ม.ค. 2560 18:43โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2560 18:45 ]

นายอภิรักษ์ ทิมดอน ม.5/1 ได้รางวัลที่ 4 การแข่งขันคมคม ในรายการทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่8 และด.ช.เจตน์สฤษดิ์ อินทรณรงค์ ม.3/1 , ด.ญ.พัชราภรณ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ ม.3/1 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ในรายการทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น แข่งขันระหว่างวันที่21-22 มกราคม 2560  โดยมีคุณครูวิริยะ  อยู่เย็น เป็นคุณครูผู้ควบคุมทีม


นางสาวคำพร ใสเหลื่อม ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ

โพสต์15 ม.ค. 2560 08:02โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบึงพะไล ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นางสาวคำพร ใสเหลื่อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบึงพะไล ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ ด้านคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
นักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ

โพสต์14 ม.ค. 2560 03:32โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงประภัสรา เต็งผักแว่น ชั้น ม.3/3 ชนะเลิศการประกวดเรียงความในหัวข้อ ความดีที่ไม่เคยอวด รับรางวัลทุนการศึกษา 15,000 บาท และให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ Happy Time 106.25 Mega HZ. คุณครูที่ปรึกษา คุณครูชนิตา ชาญจะโปะ และคุณครูวิริยะ อยู่เย็นโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานเทิดไท้คีตราชันย์ (คลิปการแสดง)

โพสต์1 ม.ค. 2560 03:31โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2560 03:25 ]

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาย ก. การประกวด วงดนตรีเทิดไท้คีตราชัน "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย 2559

คลิปการประกวด  

นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลประกวดสุนทรพจน์

โพสต์20 ธ.ค. 2559 18:34โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

เด็กชายณัฐภัทร แสงสว่าง นักเรียนชั้นม.2/1 โรงเรียนพิมายวิทยา ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสุนทรพจน์ จัดโดยสำนักงาน. ป.ป.ช.นครราชสีมา โดยมีคุณครูวรรณิศา ดีมา เป็นคุณครูผู้ฝึกซ้อมและพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ภาพ


1-10 of 78