ผลงานนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โพสต์โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

โรงเรียนพิมายวิทยา  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ...งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ท้องฟ้าจำลอง  กรุงเทพ)  ทีมละ3คน  ได้แก่ 1. ด.ช.โชติตระกูล  เข็มพิมาย  2. ด.ช.ธนะวัฒน์  พึ่งพิมาย  3.  ด.ช.วรโชติ  จันทร์กระจ่าง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับม.ต้น  รับโล่พร้อมเงินรางวัล
ภาพกิจกรรม

ขอบคุณภาพกิจกรรม/ข่าว ครูจรัญ  เข็มพิมาย

นักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติไทย พิมายวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ที่ฮ่องกง

โพสต์15 ส.ค. 2560 20:43โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

โรงเรียนพิมายวิทยาขอแสดงความยินดี นักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขัน ASIA RUGBY U20 SEVEN SERIES HONG KONG 2017 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในทีมชุดนี้มีนักกีฬารักบี้หญิงที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนพิมายวิทยาเข้าแข่งขันด้วย 

รายชื่อนักกีฬา
1. นางสาวจริยา   วันจงคำ
2. นางสาวจรรยา  เพลงเสนาะ
3. นางสาววรรณศิลป์   วงศ์วิวัฒน์
4. นางสาวภัทธิญาภรณ์   นาคประดิษฐ์
5. นางสาวนริศรา   เพลงเสนาะ
6. นางสาวชญาทิพย์   ควบพิมาย
7. นางสาวอรนุช  พวงทอง
8. นางสาวพัชรีพร   ใจปิง
9. นางสาววรรณวรี  มีโชค
10. นางสาวกมลทิพย์   เทพาคุ้ม
11. นางสาวปัจยาพร   ฟันพิมาย
12. นางสาวสุภาพร   นาคสุวรรณ์

ผู้จัดการทีม ผู้อำนวยการวุฒิชัย   หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
ผู้ฝึกสอน  คุณครูสุกิจ  ปานวัชราคม ครูโรงเรียนพิมายวิทยา
ผู้ช่วบผู้ฝึกสอน  คุณครูจักรกฤษณ์  ผาสุข   (จ.น่าน)
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  คุณครูอนุชา  เหลืองเหรียญชัย  (จ.เพชรบุรี)

ทีมและประเทศที่เข้าแข่งขัน

- ประเทศจีน 
- ฮ่องกง
- ประเทศอินเดีย
- ประเทศมาเลเซีย
- ประเทศสิงค์โปร์
- ประเทศอุซเบกิสถาน
- ประเทศไทย
ผลการแข่งขัน 
ครั้งที่ 1 ประเทศไทย ชนะ ประเทศอินเดีย 32 ต่อ 0
ครั้งที่ 2 ประเทศไทย ชนะ ประเทศอุซเบกิสถาน  50 ต่อ 0
ครั้งที่ 3 ประเทศไทย แพ้ ประเทศจีน 0 ต่อ 24
ครั้งที่ 4 ประเทศไทย ชนะ ประเทศสิงค์โปร์  22 ต่อ 0
ครั้งที่ 5 ประเทศไทย ชนะ ประเทศมาเลเซีย 34 ต่อ 0
ครั่งที่ 6 ประเทศไทย ชนะ ฮ่องกง  36 ต่อ 12
สรุปผลการแข่งขัน
- ประเทศจีน ได้อันอับที่ 1 คะแนนรวม 18 คะแนน
- ประเทศไทย ได้อันดับที่ 2 คะแนนรวม 16 คะแนน
ซึ่งการฝึกซ้อมและเตรียมตัวในการแข่งขันใช้โรงเรียนพิมายวิทยาเป็นสถานที่เก็บตัวนักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดนี้ ขอขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่นำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยและโรงเรียนพิมายวิทยาเสมอมา
ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  www.pm.ac.th
ขอบคุณภาพ/ข่าว ครูสมพล ระวังงาน
พัชรนันท์ / รายงาน


นักเรียนโรงเรียนบึงพะไลได้รับรางวัลชนะเลิศ SUDOKU

โพสต์3 ส.ค. 2560 02:02โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2560 02:03 ]

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN,2017 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560             
          - เด็กหญิงวาริน  ทานอก ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SUDOKU ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN,2017 ครั้งที่ 2 จัดโดยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
          - เด็กหญิงจิราพร  คลังพระศรี และเด็กหญิงสิราวรรณ  หมื่นพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท A-MATH  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN,2017 ครั้งที่ 2 จัดโดยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
          - ผู้อำนวยการฝึกซ้อม นายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
          - ครูผู้ฝึกซ้อม นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก และ นางสาวเนตรทราย  หิรัญศรี

นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45

โพสต์9 ก.ค. 2560 02:32โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน กีฬาแห่ง่ชาติครั้งที่ 45
นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน พิมายวิทยาคว้าเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ วันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา ถือเป็นการครองแชมป์กีฬาแห่งชาติ 7 ครั้งติดต่อกัน โดยการนำของผู้อำนวยการวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้ฝึกสอน คุณครูสุกิจ ปานวัชราคมและคณะ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่นำความสำเร็จมาสู่พิมายวิทยาอีกครั้งหนึ่ง
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  www.pm.ac.th
ขอบคุณภาพกิจกรรมมจากฝายโสตฯ โรงเรียนพิมายวิทยา
พัชรนันท์ / รายงาน


นักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศ

โพสต์2 ก.ค. 2560 22:28โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต

   ผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทีมโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากทีมที่เข้าร่วมประกวด 67 ทีม ผ่านเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 
  คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูจินรัตน์ พิทยาบูรณ์ และคุณครูเสน่ห์ ฉวยกระโทก
นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ "โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559"

โพสต์22 มิ.ย. 2560 21:40โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2

นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ สังกัด สพม.31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้วย น.ส.สุภัทรา มหาดไทย  น.ส.นภสร  สมนอก และ ครูพิสิษฐ์  พรสี่ ได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.พิษณุ  คุณชื่น ได้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญใน "โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559" หัวข้อ กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต ในรอบคัดเลือก และ สุขภาพดี เริ่มที่กีฬา ในรอบชิงชนะเลิศ  ทางผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้เข้ารับโล่เกียรติยศและรางวัลพิเศษ ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด


นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ที่ประเทศฟิลิปปินส์

โพสต์14 มิ.ย. 2560 20:15โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา  อ.พิมาย สังกัด สพม.31  ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2
ด้วย นายชินพัฒน์ สุขจรรยา นักเรียนชั้น ม.5/8 ได้เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน จักรยานภูเขาในรายการ 2017 Philippine MTB National Championship ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 นั้น 
ผลการแข่งขันขัน จักรยานภูเขา ระยะทาง 1.7 KM.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วยเวลา 03.15.04 นาที ส่วนพี่ชาย นายสืบสกุล สุขจรรยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้วยเวลา 03.30.65 นาที  ในฐานะคณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ,คณะครูและลูกศิษย์ขาว-แดงทุกคนขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรม

ขอบคุณภาพกิจกรรมจากครูสุวิมล  พันธุ์แสดง
พัชรนันท์ / รายงาน


นักเรียนโรงเรียนธารปราสาทเพชรได้รับรางวัลการประกวดผลงานภาพยนต์สั้น หัวข้อนวัตกรรมตามรอยพ่อ ผลงานเรื่อง #ความฝันของฉัน งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5

โพสต์28 พ.ค. 2560 19:31โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา

นักเรียนโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สังกัด สพม.31 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (ที่ 1)การประกวดผลงานภาพยนต์สั้น หัวข้อนวัตกรรมตามรอยพ่อ ผลงานเรื่อง ความฝันของฉัน งานวันนวัตกรรมและคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Hatyai Inno-Q Day 2017) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นำทีมโดย ครูสุรศักดิ์ ทองศรีมะดัน และได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.วิทยา ดวงใจ คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ทีมงานภาพยนต์สั้น นายอนุชา ทยาอานุภาพ, นางสาววิภาดา สาหร่ายพิมาย, นางสาวจิตราภรณ์ ลี้ไพร, นางสาวรัตติกาล ชินกลาง,นายแสนบุญ มาสวัสดิ์, นายเมธี จอมพิมาย และขอบคุณนักแสดงทุกท่าน 


เด็กนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เปตอง "ย่าโมเกมส์" ๒๕๖๐

โพสต์9 เม.ย. 2560 02:24โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

เมื่อวันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี เปตองโอเพ่น "ย่าโมเกมส์" ๒๕๖๐  ณ สนามกีฬา ๘๐ พรรษ นครราชสีมา โดยนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 14 ปี ดังนี้ ๑.ด.ช.ศักรินทร์  เกตุทับ ๒.ด.ช.สมิต  เที่ยงเทพ  ฝึกซ้อมโดยคุณครูสุวิมล  พันธ์ุแสง  ภายใต้การควบคุมดูแลของนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
ภาพกิจกรรรม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากครูสุวิมล  พันธ์ุแสง
พัชรนันท์ / รายงาน


วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้ารางวัลชนะเลิศ

โพสต์1 เม.ย. 2560 03:37โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต


ผลการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอปักธงชัย ประจำปี 2560
อันดับที่ 1 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
อันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4(เพาะชำ) จ.นครราชสีมา
อันดับ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยา จ.ขอนแก่น
แข่งขันเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ลานที่ว่าการอำเภอปักธงชัย


1-10 of 86