ผลงานนักเรียน

โรงเรียนมหิศราธิบดีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต

โพสต์12 ต.ค. 2560 21:06โดยโรงเรียนมหิศราธิบดี สพม.31

             วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะครู - บุคลากรโรงเรียนมหิศราธิบดีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี( ย่าโม) 
                                                                                                                                                                              นางฟ้า....ภาพ/รายงาน

การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา "สพฐ. เอ. พี. ฮอนด้าเรดแชมป์เปี้ยน"

โพสต์6 ก.ย. 2560 07:15โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2560 07:16 ]

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1 ใน 5 ทีมที่ดีที่สุด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยการสนับสนุนของ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และการนำของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คุณครูนิติศักดิ์ สิงห์มณี ในการแข่งขันทักษะฟุตบอล ชิงแชมป์ไปอังกฤษ "สพฐ. เอ. พี. ฮอนด้าเรดแชมป์เปี้ยน" รอบคัดเลือกระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดขอนแก่น ต่อไปนี้ได้แก่ 
1.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ A
2.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ B
4.โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
5.โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

โพสต์6 ก.ย. 2560 07:14โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

โรงเรียนหนองกราดวัฒนาเข้ารับรางวัลกับท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ โล่ เกียรติยศ ทุนการศึกษากับผลการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 รุ่นทั่วไปซึ่งโรงเรียนหนองกราดวัฒนาได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
1. เด็กชายอนุชิต. แพะขุนทด ม.3/2 ด้วยสถิติเฉลี่ย 14.59 วินาที (สถิติแบบบังคับ. 10.33 วินาที และสถิติแบบอิสระ 18.85 วินาที)
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่
1. เด็กชายสุทธิกานต์.พันชนะ ม.3/2 ด้วยสถิติเฉลี่ย 12.81 วินาที (สถิติแบบบังคับ 10.09 วินาที และสถิติแบบอิสระ 15.52 วินาที)

ขอบพระคุณคณะผู้บริหารนางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และคณะครูในการให้การสนับสนุนกิจกรรม.โดยการนำทีมของ ครูแสงจันทร์ มูลขุนทด และครูวิวัฒน์ ทิพย์ขัน ในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้


นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชมเชยอับดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

โพสต์30 ส.ค. 2560 08:05โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

โครงงานคณิตศาสตร์คว้ารางวัล
การประกวดแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัล ชมเชย อันดับที่ 1 ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ ' โครงงานความสัมพันธ์ของปริมาตรรทรงกลมที่อยู่ภายในและภายนอกของปริซึมทรงลูกบาศก์ โดยใช้ Triple integrals 'ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 21 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้

ชนะเลิศ  โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนชัยภูมิภัดดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสิงห์บุรี  จ.สิงห์บุรี
ชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
ชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
ชมเชยอันดับ 3 โรงเรียนศรีบุญยานนท์ จ.นนทบุรี

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. นางสาวณัฐญา  อู่พิมาย นักเรียนชั้น ม.6/2
2. นางสาวสุมิตรา  สุวรรณโคตร นักเรียนชั้น ม.6/2
3. นางสา่วสุพิชญา  นาเมือง  นักเรียนชั้น ม.6/2
4. นายศตวรรษ  แข็งแรง  นักเรียนชั้น ม.6/2
ครูที่ปรึกษาโครงงาน  คุณครูสมพร  บุญประมวล

นักเรียนโรงเรียนบึงพะไลได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SUDOKU

โพสต์25 ส.ค. 2560 00:03โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ด ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 
          - เด็กหญิงวาริน  ทานอก ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SUDOKU เกมถอดระหัสตัวเลข ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          - เด็กหญิงจิราพร  คลังพระศรี และเด็กหญิงสิราวรรณ  หมื่นพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา เอแม็ท การต่อเลขคำนวณ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น 
          - และได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศถ้วยรางวัลคะแนนรวมโรงเรียน รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
          - ผู้อำนวยการฝึกซ้อม นายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
          - ครูผู้ฝึกซ้อม นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก และ นางสาวเนตรทราย  หิรัญศรี

นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โพสต์21 ส.ค. 2560 20:23โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

โรงเรียนพิมายวิทยา  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ...งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ท้องฟ้าจำลอง  กรุงเทพ)  ทีมละ3คน  ได้แก่ 1. ด.ช.โชติตระกูล  เข็มพิมาย  2. ด.ช.ธนะวัฒน์  พึ่งพิมาย  3.  ด.ช.วรโชติ  จันทร์กระจ่าง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับม.ต้น  รับโล่พร้อมเงินรางวัล
ภาพกิจกรรม

ขอบคุณภาพกิจกรรม/ข่าว ครูจรัญ  เข็มพิมาย

นักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติไทย พิมายวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ที่ฮ่องกง

โพสต์15 ส.ค. 2560 20:43โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

โรงเรียนพิมายวิทยาขอแสดงความยินดี นักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขัน ASIA RUGBY U20 SEVEN SERIES HONG KONG 2017 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในทีมชุดนี้มีนักกีฬารักบี้หญิงที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนพิมายวิทยาเข้าแข่งขันด้วย 

รายชื่อนักกีฬา
1. นางสาวจริยา   วันจงคำ
2. นางสาวจรรยา  เพลงเสนาะ
3. นางสาววรรณศิลป์   วงศ์วิวัฒน์
4. นางสาวภัทธิญาภรณ์   นาคประดิษฐ์
5. นางสาวนริศรา   เพลงเสนาะ
6. นางสาวชญาทิพย์   ควบพิมาย
7. นางสาวอรนุช  พวงทอง
8. นางสาวพัชรีพร   ใจปิง
9. นางสาววรรณวรี  มีโชค
10. นางสาวกมลทิพย์   เทพาคุ้ม
11. นางสาวปัจยาพร   ฟันพิมาย
12. นางสาวสุภาพร   นาคสุวรรณ์

ผู้จัดการทีม ผู้อำนวยการวุฒิชัย   หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
ผู้ฝึกสอน  คุณครูสุกิจ  ปานวัชราคม ครูโรงเรียนพิมายวิทยา
ผู้ช่วบผู้ฝึกสอน  คุณครูจักรกฤษณ์  ผาสุข   (จ.น่าน)
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  คุณครูอนุชา  เหลืองเหรียญชัย  (จ.เพชรบุรี)

ทีมและประเทศที่เข้าแข่งขัน

- ประเทศจีน 
- ฮ่องกง
- ประเทศอินเดีย
- ประเทศมาเลเซีย
- ประเทศสิงค์โปร์
- ประเทศอุซเบกิสถาน
- ประเทศไทย
ผลการแข่งขัน 
ครั้งที่ 1 ประเทศไทย ชนะ ประเทศอินเดีย 32 ต่อ 0
ครั้งที่ 2 ประเทศไทย ชนะ ประเทศอุซเบกิสถาน  50 ต่อ 0
ครั้งที่ 3 ประเทศไทย แพ้ ประเทศจีน 0 ต่อ 24
ครั้งที่ 4 ประเทศไทย ชนะ ประเทศสิงค์โปร์  22 ต่อ 0
ครั้งที่ 5 ประเทศไทย ชนะ ประเทศมาเลเซีย 34 ต่อ 0
ครั่งที่ 6 ประเทศไทย ชนะ ฮ่องกง  36 ต่อ 12
สรุปผลการแข่งขัน
- ประเทศจีน ได้อันอับที่ 1 คะแนนรวม 18 คะแนน
- ประเทศไทย ได้อันดับที่ 2 คะแนนรวม 16 คะแนน
ซึ่งการฝึกซ้อมและเตรียมตัวในการแข่งขันใช้โรงเรียนพิมายวิทยาเป็นสถานที่เก็บตัวนักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดนี้ ขอขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่นำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยและโรงเรียนพิมายวิทยาเสมอมา
ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  www.pm.ac.th
ขอบคุณภาพ/ข่าว ครูสมพล ระวังงาน
พัชรนันท์ / รายงาน


นักเรียนโรงเรียนบึงพะไลได้รับรางวัลชนะเลิศ SUDOKU

โพสต์3 ส.ค. 2560 02:02โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2560 02:03 ]

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN,2017 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560             
          - เด็กหญิงวาริน  ทานอก ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SUDOKU ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN,2017 ครั้งที่ 2 จัดโดยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
          - เด็กหญิงจิราพร  คลังพระศรี และเด็กหญิงสิราวรรณ  หมื่นพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท A-MATH  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN,2017 ครั้งที่ 2 จัดโดยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
          - ผู้อำนวยการฝึกซ้อม นายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
          - ครูผู้ฝึกซ้อม นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก และ นางสาวเนตรทราย  หิรัญศรี

นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45

โพสต์9 ก.ค. 2560 02:32โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน กีฬาแห่ง่ชาติครั้งที่ 45
นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน พิมายวิทยาคว้าเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ วันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา ถือเป็นการครองแชมป์กีฬาแห่งชาติ 7 ครั้งติดต่อกัน โดยการนำของผู้อำนวยการวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้ฝึกสอน คุณครูสุกิจ ปานวัชราคมและคณะ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่นำความสำเร็จมาสู่พิมายวิทยาอีกครั้งหนึ่ง
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  www.pm.ac.th
ขอบคุณภาพกิจกรรมมจากฝายโสตฯ โรงเรียนพิมายวิทยา
พัชรนันท์ / รายงาน


นักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศ

โพสต์2 ก.ค. 2560 22:28โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต

   ผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทีมโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากทีมที่เข้าร่วมประกวด 67 ทีม ผ่านเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 
  คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูจินรัตน์ พิทยาบูรณ์ และคุณครูเสน่ห์ ฉวยกระโทก
1-10 of 91