นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) (วิชาคณิตศาสตร์)

โพสต์26 พ.ย. 2561 00:24โดยโรงเรียน โนนสูงศรีธานี

Comments