นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ

โพสต์26 พ.ย. 2560 01:02โดยโรงเรียน พิมายวิทยา
ขอแสดงความยินดีเด็กชายโชติตระกูล  เข็มพิมาย และนายธนวัฒน์ พึ่งพิมาย ตัวแทนนักเรียนพิมายวิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันอากาศยานโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์การบิน เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 60 ถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก คุณครูที่ฝึกซ้อมและควบคุม นายจรัญ  เข็มพิมาย  ให้การดูแลและสนับสนุนโดยนายวุุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 
ภาพที่เกี่ยวข้อง


Comments