โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีประจำปี 2562 ประเภทเนตรนารีวิสามัญ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นตัวแทนแข่งขันระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562

โพสต์29 พ.ค. 2562 07:29โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์

Comments