โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-นายชัยธวัช เลนสันเทียะ ได้รับเกียรติเข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โพสต์15 ม.ค. 2563 23:51โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
นายธวัยธวัช เลนสันเทียะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประเภทร่อนนาน รุ่นทั่วไป ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน The 3rd JAL Origami Plane Japan Competition และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2563 ณ Minatoku Sports Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


Comments