โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียวประจำปี 2560

โพสต์15 พ.ย. 2560 18:53โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ประมวลภาพ : สิปปนนท์ สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

Comments