วงดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย โดยการคว้ารางวัล จากการประกวดเทศกาลดุริยางค์เครื่องลมบรรเลงนานาชาติ ครั้งที่ 22 (22nd International Festival of Wind Orchestra Prague 2020) ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

โพสต์19 ก.พ. 2563 19:41โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา

Comments