การประกวดโครงการนักเรียนระดับภาค

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค  ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียดการส่งโครงงานเข้าประกวดให้ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่ WWW.Cvilarmy2.net ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  24 เม.ย. 2557 21:18 Punnawich Yurawong
ċ

ดู
  24 เม.ย. 2557 21:18 Punnawich Yurawong
ċ

ดู
  24 เม.ย. 2557 21:18 Punnawich Yurawong
ċ

ดู
  24 เม.ย. 2557 21:18 Punnawich Yurawong
Comments