กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 เม.ย. 2560 23:48 Patcharaporn Nontawarakorn แนบ การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ.pdf กับ การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2560
24 เม.ย. 2560 23:48 Patcharaporn Nontawarakorn สร้าง การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2560
24 เม.ย. 2560 20:10 Sroithong Suepsahakan แนบ ศน.ว138025042560_0000.pdf กับ การขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)ไปใช้ในสถานศึกษา
24 เม.ย. 2560 20:10 Sroithong Suepsahakan สร้าง การขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)ไปใช้ในสถานศึกษา
24 เม.ย. 2560 20:08 Punnawich Yurawong แก้ไข ผอ.สพม.31 ให้กำลังใจการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
24 เม.ย. 2560 20:08 Punnawich Yurawong แนบ 18119502_1276352932402525_770308070875234349_n.jpg กับ ผอ.สพม.31 ให้กำลังใจการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
24 เม.ย. 2560 20:08 Punnawich Yurawong แนบ 18058093_1276352619069223_949569811018529014_n.jpg กับ ผอ.สพม.31 ให้กำลังใจการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
24 เม.ย. 2560 20:08 Punnawich Yurawong แนบ 18058065_1276352525735899_8527212891600812689_n.jpg กับ ผอ.สพม.31 ให้กำลังใจการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
24 เม.ย. 2560 20:07 Punnawich Yurawong แนบ 18057820_1276352725735879_6706620085358889363_n.jpg กับ ผอ.สพม.31 ให้กำลังใจการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
24 เม.ย. 2560 20:07 Punnawich Yurawong แนบ 18057131_1276352549069230_2117912039049726884_n.jpg กับ ผอ.สพม.31 ให้กำลังใจการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
24 เม.ย. 2560 20:07 Punnawich Yurawong แนบ 17990850_1276352865735865_6693229332497020401_n.jpg กับ ผอ.สพม.31 ให้กำลังใจการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
24 เม.ย. 2560 20:07 Punnawich Yurawong สร้าง ผอ.สพม.31 ให้กำลังใจการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
24 เม.ย. 2560 19:58 Punnawich Yurawong แนบ 18118933_1276346249069860_3621190810078534455_n.jpg กับ ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)
24 เม.ย. 2560 19:58 Punnawich Yurawong แนบ 18118660_1276346185736533_7329265135598186390_n.jpg กับ ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)
24 เม.ย. 2560 19:58 Punnawich Yurawong แนบ 18057782_1276346195736532_6829913057982749849_n.jpg กับ ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)
24 เม.ย. 2560 19:58 Punnawich Yurawong แนบ 18057742_1276346262403192_4174577537358189635_n.jpg กับ ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)
24 เม.ย. 2560 19:58 Punnawich Yurawong แนบ 17991865_1276346239069861_3243251155780902340_n.jpg กับ ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)
24 เม.ย. 2560 19:58 Punnawich Yurawong สร้าง ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)
21 เม.ย. 2560 21:13 Punnawich Yurawong แนบ 50720.jpg กับ ผอ.สพม.31 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
21 เม.ย. 2560 21:13 Punnawich Yurawong แนบ 50719.jpg กับ ผอ.สพม.31 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
21 เม.ย. 2560 21:13 Punnawich Yurawong แนบ 50716.jpg กับ ผอ.สพม.31 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
21 เม.ย. 2560 21:13 Punnawich Yurawong แนบ 50713.jpg กับ ผอ.สพม.31 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
21 เม.ย. 2560 21:13 Punnawich Yurawong แนบ 50712.jpg กับ ผอ.สพม.31 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
21 เม.ย. 2560 21:13 Punnawich Yurawong แนบ 50711.jpg กับ ผอ.สพม.31 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
21 เม.ย. 2560 21:13 Punnawich Yurawong สร้าง ผอ.สพม.31 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า