กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ก.ย. 2564 23:19 SUKRIT DEEYING แก้ไข หน้าแรก
22 ก.ย. 2564 23:18 SUKRIT DEEYING แนบ 1632333704400.jpg กับ หน้าแรก
22 ก.ย. 2564 23:18 SUKRIT DEEYING แนบ 1632333770236.jpg กับ หน้าแรก
22 ก.ย. 2564 23:17 SUKRIT DEEYING แนบ messageImage_1632333919979.jpg กับ หน้าแรก
22 ก.ย. 2564 21:10 Piruch Chokchai แนบ จดหมายข่าว 29-2564 copy.jpg กับ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๗๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจภูธรโชคชัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕๐ ปี (ชั้นที่ ๒) โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
22 ก.ย. 2564 21:10 Piruch Chokchai สร้าง วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๗๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจภูธรโชคชัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕๐ ปี (ชั้นที่ ๒) โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
22 ก.ย. 2564 21:09 Piruch Chokchai แนบ จดหมายข่าว 28-2564 copy.jpg กับ วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 15.10 น. คณะผู้บริหาร และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (video conference) ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564
22 ก.ย. 2564 21:09 Piruch Chokchai สร้าง วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 15.10 น. คณะผู้บริหาร และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (video conference) ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564
22 ก.ย. 2564 21:08 Piruch Chokchai แนบ จดหมายข่าว 27-2564 copy.jpg กับ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกันต้อนคณะกรรมการรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นำโดย ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ระดับกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
22 ก.ย. 2564 21:08 Piruch Chokchai สร้าง วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกันต้อนคณะกรรมการรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นำโดย ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ระดับกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
22 ก.ย. 2564 08:13 โรงเรียน บุญวัฒนา 2 อัปเดต จดหมายข่าวเยี่ยมบ้านนักเรียน.jpg
22 ก.ย. 2564 08:13 โรงเรียน บุญวัฒนา 2 สร้าง โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน มอบทุนการศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนสำหรับเยาวชน อายุ 12-18 ปี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.ย. 2564 01:33 Weerachat Fukkhokkruad แนบ IMG_20210922_0003.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ตั้งให้มีและเลื่อนเ็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
22 ก.ย. 2564 01:33 Weerachat Fukkhokkruad สร้าง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ตั้งให้มีและเลื่อนเ็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
22 ก.ย. 2564 01:27 Weerachat Fukkhokkruad สร้าง เรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่
22 ก.ย. 2564 01:27 Weerachat Fukkhokkruad แนบ IMG_20210922_0002.pdf กับ เรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่
21 ก.ย. 2564 07:40 โรงเรียน โนนสูงศรีธานี แนบ 86.jpg กับ โนนสูงศรีธานี มอบช่อดอกไม้ แสดงความความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล BEST PRACTICE
21 ก.ย. 2564 07:40 โรงเรียน โนนสูงศรีธานี สร้าง โนนสูงศรีธานี มอบช่อดอกไม้ แสดงความความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล BEST PRACTICE
20 ก.ย. 2564 22:57 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา แนบ ฉบับที่ 24 21-9-64.jpg กับ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - "ข.ท.ส.น้อมนำ ๔ พระบรมราโชบาย ใต้ร่มพระบารมี"
20 ก.ย. 2564 22:57 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา สร้าง โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - "ข.ท.ส.น้อมนำ ๔ พระบรมราโชบาย ใต้ร่มพระบารมี"
20 ก.ย. 2564 22:55 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา สร้าง โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - ร่วมบริจาคปัจจัยแด่ผู้ประสบภัยโรคโควิด ๑๙
20 ก.ย. 2564 22:55 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา แนบ ฉบับที่ 23 20-9-64.jpg กับ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - ร่วมบริจาคปัจจัยแด่ผู้ประสบภัยโรคโควิด ๑๙
20 ก.ย. 2564 17:47 โรงเรียน บุญวัฒนา 2 แก้ไข โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ แสดงความยินดีกับ นายรังสรรค์ สู้สนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสรับรางวัลประกายเพชร ประจำปี 2564
20 ก.ย. 2564 17:47 โรงเรียน บุญวัฒนา 2 อัปเดต จดหมายข่าวโรงเรียน 7.jpg
20 ก.ย. 2564 17:45 โรงเรียน บุญวัฒนา 2 แนบ จดหมายข่าวโรงเรียน 7.jpg กับ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ แสดงความยินดีกับ นายรังสรรค์ สู้สนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสรับรางวัลประกายเพชร ประจำปี 2564

เก่ากว่า | ใหม่กว่า