กิจกรรมล่าสุดของไซต์

โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม แนบ ฉบับ 19-2564.png กับ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - โครงการค่ายฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์และการแสดง
โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม สร้าง โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - โครงการค่ายฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์และการแสดง
โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม แนบ ฉบับ 18-2564.png กับ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม สร้าง โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม แนบ ฉบับ 17-2564.png กับ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม สร้าง โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม แนบ ฉบับ 16-2564.png กับ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม สร้าง โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม แนบ ฉบับ 15-2564.png กับ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - กิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ปีการศึกษา 2563
โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม สร้าง โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - กิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ปีการศึกษา 2563
โรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง แนบ ค่ายลูกเสือ 52.jpg กับ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
โรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง สร้าง โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
26 ก.พ. 2564 06:59 Piruch Chokchai แนบ จดหมายข่าว 80.2563.jpg กับ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบหมาย นายวรพงษ์ นิธิการุณย์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
26 ก.พ. 2564 06:59 Piruch Chokchai สร้าง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบหมาย นายวรพงษ์ นิธิการุณย์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
26 ก.พ. 2564 06:56 Piruch Chokchai แนบ จดหมายข่าว 79.2563.jpg กับ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบหมาย นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
26 ก.พ. 2564 06:56 Piruch Chokchai สร้าง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบหมาย นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
26 ก.พ. 2564 03:29 Piruch Chokchai แนบ จดหมายข่าว 78.2563.jpg กับ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ เครือข่ายครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ฯลฯ ร่วมต้อนรับ นายสุชาติ จิตติการุณย์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
26 ก.พ. 2564 03:29 Piruch Chokchai สร้าง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ เครือข่ายครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ฯลฯ ร่วมต้อนรับ นายสุชาติ จิตติการุณย์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
25 ก.พ. 2564 06:51 โรงเรียน สีดาวิทยา สร้าง จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 3เดือน กุมภาพันธ์ 2564
25 ก.พ. 2564 06:51 โรงเรียน สีดาวิทยา แนบ จดหมายข่าวฉบับที่ 3.jpg กับ จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 3เดือน กุมภาพันธ์ 2564
25 ก.พ. 2564 01:50 Pamila Petch-aum แนบ ประกาศ.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
25 ก.พ. 2564 01:50 Pamila Petch-aum สร้าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
25 ก.พ. 2564 01:49 Pamila Petch-aum แก้ไข การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
25 ก.พ. 2564 01:46 Pamila Petch-aum แนบ ประกาศ.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
25 ก.พ. 2564 01:46 Pamila Petch-aum สร้าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า