กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Punnawich Yurawong แก้ไข หน้าแรก
Punnawich Yurawong แก้ไข หน้าแรก
Punnawich Yurawong แก้ไข หน้าแรก
Punnawich Yurawong แนบ ย้ายครู.jpg กับ หน้าแรก
Punnawich Yurawong แก้ไข หน้าแรก
Punnawich Yurawong อัปเดต ม.6.jpg
Punnawich Yurawong อัปเดต ม.3.jpg
20 ม.ค. 2563 01:41 Napaporn Tungklang นำออกไฟล์แนบ รายงานการประชุมผอ.ร.ร.7-62 ( 17 ก.ย.62 ).pdf จาก รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน
20 ม.ค. 2563 01:41 Napaporn Tungklang นำออกไฟล์แนบ รายงานการประชุมผอ.ร.ร.6-62 pdf.pdf จาก รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน
20 ม.ค. 2563 01:41 Napaporn Tungklang นำออกไฟล์แนบ รายงานการประชุมผอ.ร.ร.5-62 ( 25 ก.ค.62 ).pdf จาก รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน
20 ม.ค. 2563 01:41 Napaporn Tungklang นำออกไฟล์แนบ รายงานการประชุมผอ.ร.ร.4-62 ( 25 มิ.ย.62 ).pdf จาก รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน
20 ม.ค. 2563 01:41 Napaporn Tungklang นำออกไฟล์แนบ รายงานการประชุมผอ.ร.ร.3-62 ( 28 พ.ค.62 ).pdf จาก รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน
20 ม.ค. 2563 01:41 Napaporn Tungklang นำออกไฟล์แนบ รายงานการประชุมผอ.ร.ร.1-62 ( 7 ม.ค.62 ).pdf จาก รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน
20 ม.ค. 2563 01:41 Napaporn Tungklang นำออกไฟล์แนบ รายงานการประชุมผอ.ร.ร.2-62 ( 11 ก.พ..62 ).pdf จาก รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน
20 ม.ค. 2563 01:40 Napaporn Tungklang แนบ รายงานการประชุมผอ.ร.ร.9-62 ( 23 ธ.ค..62 ).pdf กับ รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน
19 ม.ค. 2563 23:23 Punnawich Yurawong อัปเดต Untitled.jpg
19 ม.ค. 2563 22:53 Punnawich Yurawong อัปเดต Untitled.jpg
19 ม.ค. 2563 22:52 Punnawich Yurawong อัปเดต Untitled.jpg
19 ม.ค. 2563 07:15 Piruch Chokchai แนบ ฉบับที่ 30-2562 copy.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการอบรมนักเรียนตามโครงการ"นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่"ประจำปีการศึกษา 2562 โดยร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย
19 ม.ค. 2563 07:15 Piruch Chokchai สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการอบรมนักเรียนตามโครงการ"นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่"ประจำปีการศึกษา 2562 โดยร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย
19 ม.ค. 2563 07:11 Piruch Chokchai แนบ ฉบับที่ 29-2562 copy.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดติว O-NET สำหรับห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
19 ม.ค. 2563 07:11 Piruch Chokchai สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดติว O-NET สำหรับห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
19 ม.ค. 2563 04:10 Punnawich Yurawong แก้ไข หน้าแรก
19 ม.ค. 2563 04:10 Punnawich Yurawong อัปเดต ม.6.jpg
19 ม.ค. 2563 04:08 Punnawich Yurawong อัปเดต ม.3.jpg

เก่ากว่า | ใหม่กว่า