กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ต.ค. 2560 21:52 Punnawich Yurawong แก้ไข แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
20 ต.ค. 2560 06:07 โรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง แก้ไข แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
20 ต.ค. 2560 02:46 โรงเรียน เมืองคง แนบ จดหมายข่าว-อบรมวิจัย.jpg กับ โรงเรียนเมืองคง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน
20 ต.ค. 2560 02:46 โรงเรียน เมืองคง สร้าง โรงเรียนเมืองคง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน
19 ต.ค. 2560 08:32 โรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง แนบ 1.jpg กับ แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษำร์บำรุง
19 ต.ค. 2560 08:32 โรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง สร้าง แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษำร์บำรุง
18 ต.ค. 2560 07:28 โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม แนบ ควบคุมภายใน.jpg กับ การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
18 ต.ค. 2560 07:28 โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม สร้าง การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
18 ต.ค. 2560 01:32 โรงเรียน โคราชพิทยาคม แนบ แสดงความยินดี2.jpg กับ นายจักรวาล เปรมฤดีชัยศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดงในกีฬา ASEAN PARAGAMES 2017
18 ต.ค. 2560 01:32 โรงเรียน โคราชพิทยาคม สร้าง นายจักรวาล เปรมฤดีชัยศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดงในกีฬา ASEAN PARAGAMES 2017
18 ต.ค. 2560 00:24 Patcharaporn Nontawarakorn แนบ ขอเชิญครูภาษาอังกฤษเข้าร่วมอบรม.pdf กับ ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560
18 ต.ค. 2560 00:24 Patcharaporn Nontawarakorn สร้าง ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560
17 ต.ค. 2560 20:38 Punnawich Yurawong แก้ไข โรงเรียนในสังกัด
17 ต.ค. 2560 07:04 โรงเรียน หนองกราดวัฒนา สร้าง ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา 2559
17 ต.ค. 2560 07:02 โรงเรียน เมืองคง แนบ จดหมายข่าว-รับโลวิทย์.jpg กับ โรงเรียนเมืองคงรับมอบโล่เกียรติยศเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
17 ต.ค. 2560 07:02 โรงเรียน เมืองคง สร้าง โรงเรียนเมืองคงรับมอบโล่เกียรติยศเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
16 ต.ค. 2560 20:36 โรงเรียนบึงพะไล สพม.31 สร้าง ต้อนรับผู้อำนวยการ วรณัฐ ทีบัวบาน
16 ต.ค. 2560 20:21 โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง แก้ไข แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
16 ต.ค. 2560 20:13 โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง แก้ไข แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
16 ต.ค. 2560 20:08 โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง แนบ ผอ.วรณัฐ.jpg กับ แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
16 ต.ค. 2560 20:08 โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง สร้าง แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
16 ต.ค. 2560 03:47 โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม แก้ไข การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
16 ต.ค. 2560 03:44 โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม แนบ สถานศึกษาสีขาว.jpg กับ การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
16 ต.ค. 2560 03:44 โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม สร้าง การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
14 ต.ค. 2560 10:30 โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม อัปเดต ขยายผลมัธยมวชิราลงกรณวราราม2.jpg

เก่ากว่า | ใหม่กว่า