กิจกรรมล่าสุดของไซต์

โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2 แนบ ฉบับที่ 39 อบรมการสื่อสาร.jpg กับ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-10.30 น. คณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เข้าอบรบการสื่อสารอย่างสันติ จากนายแพทย์ โรงพยาบาล มทส. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2 สร้าง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-10.30 น. คณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เข้าอบรบการสื่อสารอย่างสันติ จากนายแพทย์ โรงพยาบาล มทส. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2 แนบ ฉบับที่ 38 วันกำเนิดลูกเสือ.jpg กับ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ประจำปี 2563 เพื่อประกอบพิธีถวายพวงมาลาและถวายสดุดี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ 45 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2 สร้าง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ประจำปี 2563 เพื่อประกอบพิธีถวายพวงมาลาและถวายสดุดี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ 45 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
Piruch Chokchai แนบ จดหมายข่าว 61.2563.jpg กับ วันที่ ๑๖-๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับ พันเอกปฏิภาณ พนาพิศาล ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ ดำเนินการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่าง ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Piruch Chokchai สร้าง วันที่ ๑๖-๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับ พันเอกปฏิภาณ พนาพิศาล ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ ดำเนินการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่าง ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Piruch Chokchai แนบ จดหมายข่าว 60.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมผู้นำนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
Piruch Chokchai สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมผู้นำนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์ แนบ 107-พฤศจิกายน.JPG กับ รอบรั้ว ส.ธ.พ ฉบับที่ 107 เดือน พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์ สร้าง รอบรั้ว ส.ธ.พ ฉบับที่ 107 เดือน พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์ แนบ 106-พฤศจิกายน.JPG กับ รอบรั้ว ส.ธ.พ ฉบับที่ 106 เดือน พฤศจิกายน 2563
โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์ สร้าง รอบรั้ว ส.ธ.พ ฉบับที่ 106 เดือน พฤศจิกายน 2563
SUKRIT DEEYING แก้ไข ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโล "วันครู" พ.ศ. 2564
SUKRIT DEEYING แก้ไข ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโล "วันครู" พ.ศ. 2564
SUKRIT DEEYING แนบ pr-เสื้อวันครู_201110_0.jpg กับ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโล "วันครู" พ.ศ. 2564
SUKRIT DEEYING แนบ ok-pr641-01-1200x849.jpg กับ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโล "วันครู" พ.ศ. 2564
SUKRIT DEEYING สร้าง ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโล "วันครู" พ.ศ. 2564
โรงเรียน พิมายวิทยา อัปเดต Screen Shot 2563-11-27 at 09.21.42.png
โรงเรียน พิมายวิทยา สร้าง เทศกาลเที่ยวพิมาย ปี ๒๕๖๓
25 พ.ย. 2563 04:51 โรงเรียน จักราชวิทยา แนบ พฤศจิกายน-7.jpg กับ ผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนจักราชวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
25 พ.ย. 2563 04:51 โรงเรียน จักราชวิทยา สร้าง ผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนจักราชวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
25 พ.ย. 2563 04:48 โรงเรียน จักราชวิทยา แนบ พฤศจิกายน-6.jpg กับ นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน จักราชวิทยา พุทธศักราช 2564”
25 พ.ย. 2563 04:48 โรงเรียน จักราชวิทยา สร้าง นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน จักราชวิทยา พุทธศักราช 2564”
25 พ.ย. 2563 01:42 โรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง แนบ ต้อนรับรองใหม่ 42.jpg กับ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
25 พ.ย. 2563 01:42 โรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง สร้าง โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

เก่ากว่า | ใหม่กว่า