กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ม.ค. 2562 23:51 โรงเรียน สีดาวิทยา สร้าง จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม 2562
17 ม.ค. 2562 23:51 โรงเรียน สีดาวิทยา แนบ จดหมายข่าวฉบับที่ 3_2562.jpg กับ จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม 2562
17 ม.ค. 2562 20:41 โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม แก้ไข โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓
17 ม.ค. 2562 20:39 โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม แนบ 5C3206C7-64E9-4855-9BBF-26944F6A327B.jpeg กับ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมร่วมกิจกรรมวันครู
17 ม.ค. 2562 20:39 โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม สร้าง โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมร่วมกิจกรรมวันครู
17 ม.ค. 2562 18:51 โรงเรียน ภู่วิทยา แนบ teacher.png กับ ร่วมกิจกรรมวันครู
17 ม.ค. 2562 18:51 โรงเรียน ภู่วิทยา สร้าง ร่วมกิจกรรมวันครู
16 ม.ค. 2562 20:57 Pamila Petch-aum แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผู้บริหารสถาน.pdf กับ หน้าแรก‎ > ‎ประชาสัมพันธ์‎ > ‎ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
16 ม.ค. 2562 20:57 Pamila Petch-aum สร้าง หน้าแรก‎ > ‎ประชาสัมพันธ์‎ > ‎ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
16 ม.ค. 2562 19:39 Pamila Petch-aum แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผู้บริหารสถาน.pdf กับ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
16 ม.ค. 2562 19:39 Pamila Petch-aum สร้าง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
16 ม.ค. 2562 06:30 โรงเรียน พลับพลาพิทยาคม แนบ ข่าว132562.png กับ ดร.เจริญ ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓ และรับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มโรงเรียนอำเภอห้วยแถลง ณ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
16 ม.ค. 2562 06:30 โรงเรียน พลับพลาพิทยาคม สร้าง ดร.เจริญ ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓ และรับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มโรงเรียนอำเภอห้วยแถลง ณ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
16 ม.ค. 2562 06:28 โรงเรียน พลับพลาพิทยาคม แก้ไข โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล ที่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
16 ม.ค. 2562 06:28 โรงเรียน พลับพลาพิทยาคม สร้าง รงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล ที่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
16 ม.ค. 2562 06:28 โรงเรียน พลับพลาพิทยาคม แนบ ข่าว122562.png กับ รงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล ที่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
14 ม.ค. 2562 16:01 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์ แนบ ฉ 4 ปี3.jpg กับ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562
14 ม.ค. 2562 16:01 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์ สร้าง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562
14 ม.ค. 2562 06:47 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์ แนบ ฉ 3 ปี3.jpg กับ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 62 กับเทศบาลตำบลโคกสูง
14 ม.ค. 2562 06:47 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์ สร้าง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 62 กับเทศบาลตำบลโคกสูง
14 ม.ค. 2562 05:31 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์ แนบ ฉ 2 ปี3.jpg กับ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ งานแนะแนว จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ติววิชาเคมีโดยศิษย์เก่า
14 ม.ค. 2562 05:31 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์ สร้าง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ งานแนะแนว จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ติววิชาเคมีโดยศิษย์เก่า
14 ม.ค. 2562 05:13 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์ สร้าง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ไขพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน
14 ม.ค. 2562 05:13 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์ แนบ ฉ 1ปี3.jpg กับ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ไขพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน
14 ม.ค. 2562 05:09 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์ แนบ ฉ 80.jpg กับ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ปีใหม่

เก่ากว่า | ใหม่กว่า