กิจกรรมล่าสุดของไซต์

SUKRIT DEEYING แนบ แบบตอบรับ.pdf กับ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
SUKRIT DEEYING สร้าง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
SUKRIT DEEYING แก้ไข ขอเชิญชวนประกวดคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
SUKRIT DEEYING แนบ เอกสารประกอบการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL.pdf กับ ขอเชิญชวนประกวดคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
SUKRIT DEEYING สร้าง ขอเชิญชวนประกวดคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
Piruch Chokchai แนบ จดหมายข่าว 58-2564 copy.jpg กับ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ จิตติการุณย์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโชคชัย
Piruch Chokchai สร้าง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ จิตติการุณย์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโชคชัย
Piruch Chokchai แนบ จดหมายข่าว 57-2564 copy.jpg กับ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี นำผู้บริหาร และคณะครู ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเข้ารับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ๑ กิจกรรมตามหลักสูตร จำนวน ๑๕ คน ณ หอประชุมโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
Piruch Chokchai สร้าง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี นำผู้บริหาร และคณะครู ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเข้ารับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ๑ กิจกรรมตามหลักสูตร จำนวน ๑๕ คน ณ หอประชุมโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
saran makkhangphanao สร้าง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1- เขต 7
saran makkhangphanao สร้าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
saran makkhangphanao สร้าง เข้าเเถวเคารพธงชาติ ณ สพม.นครราชสีมา
saran makkhangphanao แก้ไข ประชาสัมพันธ์การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
saran makkhangphanao แก้ไข ประชาสัมพันธ์การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)
saran makkhangphanao แก้ไข ประชาสัมพันธ์การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)
saran makkhangphanao แนบ 9.แบบสอบถามความพึงพอใจ.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)
saran makkhangphanao อัปเดต 8.แนวทางการพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน.pdf
saran makkhangphanao แนบ 7.คำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)
saran makkhangphanao อัปเดต 6.หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ_หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเพื่อชำระหนี้ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้กู้) และ (สำหรับผู้ค้ำประกัน).pdf
saran makkhangphanao อัปเดต 5.รายละเอียดการยื่นคำขอกู้ยืม.pdf
saran makkhangphanao อัปเดต 4.แบบบันทึกการยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน.pdf
saran makkhangphanao แนบ 3.คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (ทป. ๑ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๕).pdf กับ ประชาสัมพันธ์การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)
saran makkhangphanao แนบ 2.หลักเกณฑ์และวิธีการชำระคืนเงินกู้และการเรียกคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)
saran makkhangphanao แนบ 1.หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)
saran makkhangphanao สร้าง ประชาสัมพันธ์การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า