กิจกรรมล่าสุดของไซต์

โรงเรียน สีดาวิทยา แนบ 1569061214251.jpg กับ จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 41 เดือน กันยายน 2562
โรงเรียน สีดาวิทยา สร้าง จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 41 เดือน กันยายน 2562
19 ก.ย. 2562 00:09 โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา แนบ 29.jpg กับ มอบของที่ระลึกแก่ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
19 ก.ย. 2562 00:09 โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา สร้าง มอบของที่ระลึกแก่ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
19 ก.ย. 2562 00:03 โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา แนบ 28.jpg กับ การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานซ่อมแซมเสาอาคารเรียน โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
19 ก.ย. 2562 00:03 โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา สร้าง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานซ่อมแซมเสาอาคารเรียน โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
18 ก.ย. 2562 19:54 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา แนบ News5.jpg กับ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ (อพ.สธ) จังหวัดปทุมธานี
18 ก.ย. 2562 19:54 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา สร้าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ (อพ.สธ) จังหวัดปทุมธานี
17 ก.ย. 2562 08:03 โรงเรียน ภู่วิทยา แก้ไข ร้อยดวงใจ มุทิตาครู
17 ก.ย. 2562 08:02 โรงเรียน ภู่วิทยา อัปเดต เกรียษครูสุมิทรา.jpg
17 ก.ย. 2562 07:20 โรงเรียน ภู่วิทยา แนบ เกรียษครูสุมิทรา.jpg กับ ร้อยดวงใจ มุทิตาครู
17 ก.ย. 2562 07:20 โรงเรียน ภู่วิทยา สร้าง ร้อยดวงใจ มุทิตาครู
13 ก.ย. 2562 23:57 โรงเรียน ภู่วิทยา แนบ ร่วมแรงร่วมใจบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม.jpg กับ ร่วมแรงร่วมใจบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
13 ก.ย. 2562 23:57 โรงเรียน ภู่วิทยา สร้าง ร่วมแรงร่วมใจบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
12 ก.ย. 2562 19:45 Atchara Yudee แนบ งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562.pdf กับ ข่าว/หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด
12 ก.ย. 2562 19:37 Patcharaporn Nontawarakorn แนบ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาคมห้องสมุด.pdf กับ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
12 ก.ย. 2562 19:37 Patcharaporn Nontawarakorn สร้าง การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
12 ก.ย. 2562 19:23 Patcharaporn Nontawarakorn แนบ การอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาษาไทย.pdf กับ ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรม และวิธีสอนภาษาไทย
12 ก.ย. 2562 19:23 Patcharaporn Nontawarakorn สร้าง ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรม และวิธีสอนภาษาไทย
12 ก.ย. 2562 03:08 Napaporn Tungklang แนบ รายงานการประชุมผอ.ร.ร.6-62 pdf.pdf กับ รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน
12 ก.ย. 2562 02:51 Chonlada Srisanpang แนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก38ค(2)ผอ.กลุ่มการเงิน.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
12 ก.ย. 2562 02:51 Chonlada Srisanpang สร้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 ก.ย. 2562 23:47 Peerawat Wongsuwan สร้าง ขอเชิญเข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย
11 ก.ย. 2562 19:54 Sroithong Suepsahakan แนบ จากสมาคมผู้ปกครอง รร.สิรินธรฯ .pdf กับ วันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ การแข่งขันความสามารถทางคณิต ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
11 ก.ย. 2562 19:54 Sroithong Suepsahakan สร้าง วันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ การแข่งขันความสามารถทางคณิต ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เก่ากว่า | ใหม่กว่า