กิจกรรมล่าสุดของไซต์

โรงเรียน ภู่วิทยา แนบ 3-07-2563 ถวายเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา 1.jpg กับ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียน ภู่วิทยา สร้าง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2 แนบ เปิดเรียนมั่นใจ.jpg กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ นายพิษณุ คุณชื่น กล่าวเปิดกิจกรรม "เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย COVID ต่อต้านยาเสพติด พิชิตยุงลาย" เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2 สร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ นายพิษณุ คุณชื่น กล่าวเปิดกิจกรรม "เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย COVID ต่อต้านยาเสพติด พิชิตยุงลาย" เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2 แนบ เข้าพรรษา.jpg กับ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2 สร้าง วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา แนบ ฉบับที่ 23 2-7-63-Recovered.jpg กับ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ คณะกรรมการบริหารอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม ณ หอประชุมโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา สร้าง โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ คณะกรรมการบริหารอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม ณ หอประชุมโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา แนบ ฉบับที่ 22 1-7-63.jpg กับ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - ยินดีต้อนรับนักเรียน ข.ท.ส โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา สร้าง โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - ยินดีต้อนรับนักเรียน ข.ท.ส โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา แนบ ฉบับที่ 21 30-6-63.jpg กับ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - การอบรมปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ด้านการช่วยเหลือนักเรียน ด้วยระบบ Student Care โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา สร้าง โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - การอบรมปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ด้านการช่วยเหลือนักเรียน ด้วยระบบ Student Care โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา แนบ ฉบับที่ 20 30-6-63.jpg กับ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - การประชุมบูรณาการเครือข่าย ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) สำหรับสถานศึกษา
โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา สร้าง โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - การประชุมบูรณาการเครือข่าย ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) สำหรับสถานศึกษา
Punnawich Yurawong แนบ DOC030720-03072020160648.pdf กับ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
Punnawich Yurawong สร้าง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
Punnawich Yurawong แก้ไข หน้าแรก
โรงเรียน หนองบัวละครวิทยา อัปเดต เข้าพรรษา.png
โรงเรียน หนองบัวละครวิทยา แนบ เข้าพรรษา.png กับ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยาจัดกิจกรรมวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา
โรงเรียน หนองบัวละครวิทยา สร้าง โรงเรียนหนองบัวละครวิทยาจัดกิจกรรมวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา
โรงเรียน จักราชวิทยา แนบ ฉบับที่3.jpg กับ นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยงานคุณธรรม จริยธรรม นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยาถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียน จักราชวิทยา สร้าง นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยงานคุณธรรม จริยธรรม นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยาถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
2 ก.ค. 2563 01:51 โรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง สร้าง โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ต้อนรับนักเรียนเปิดภาคเรียน แบบ New Normal
2 ก.ค. 2563 01:51 โรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง แนบ ต้อนรับเปิดเทอม 5.jpg กับ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ต้อนรับนักเรียนเปิดภาคเรียน แบบ New Normal
2 ก.ค. 2563 01:48 Kanyawat Werapong สร้าง อมบรมในหัวข้อ "กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547"

เก่ากว่า | ใหม่กว่า