http://mcmk.obec.go.th/

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนวเข้าสู่ตลาดแรงงาน เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายณรงค์  วุ้นสิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพ ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2559 01:38 โดย Pornpavee Piyakul
 • ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผ ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2559 02:41 โดย Pornpavee Piyakul
 • "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังก ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2559 01:47 โดย Pornpavee Piyakul
 • ประชุม กศจ.ครั้งที่ 2/2559 ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหว ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2559 01:30 โดย Pornpavee Piyakul
 • คลองผดุงสร้างสุข สัญจร ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.31 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังก ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2559 00:56 โดย Pornpavee Piyakul
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 387 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 669 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 4 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 11 จาก 2072 รายการ ดูเพิ่มเติม » • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุน ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
  ส่ง 23 พ.ค. 2559 23:56 โดย Kanyawat Werapong
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ     ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร ...
  ส่ง 23 พ.ค. 2559 00:33 โดย โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
 • ประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุน ประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
  ส่ง 16 พ.ค. 2559 02:28 โดย Kanyawat Werapong
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักจิตวิทยา
  ส่ง 16 พ.ค. 2559 00:57 โดย Kanyawat Werapong
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 83 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม         นายรังสรรค์  สู้สนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหมัน อำคง     จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  เพ ...
  ส่ง 4 ธ.ค. 2558 00:23 โดย โรงเรียน หันห้วยทรายพิทยาคม
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา นายอนันต์ เพียรเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 
  ส่ง 25 พ.ย. 2558 00:18 โดย โรงเรียน บุญวัฒนา
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
  ส่ง 12 พ.ย. 2558 23:03 โดย โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ คลิกดูภาพเพิ่มเติมดร.สุพล  จอกทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ย้ายมาจากโรงเรียนภู่วิทยา อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2558 14:43 โดย โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • แนะนำครูใหม่ @ สมเด็จพระธีรญาณมุนี แนะนำครูใหม่  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  1.  นายภามภคิน  ครามสายออ  ตำแหน่ง  ครู  วิชาเอก ศิลปะ2.  นางสาวอนุชศรา  จันอ่อน  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2559 00:41 โดย โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม คุณครูโสภิตรา  สกุลโสภิตจิตร ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์คุณครูจิรศักดิ์  นิ่มมาะรดี  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษคุณครูศศิพร  สัญญาถนอมรัช ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2559 00:24 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • แนะนำครูใหม่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ดร.สุพล  จอกทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒   ต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ...
  ส่ง 23 พ.ย. 2558 06:14 โดย โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »