http://mcmk.obec.go.th/

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • สพม.31 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 37 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 แจ้งผู้สอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีไว้ ตาม ว.14 และ ว.18 เข้ารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งต ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2559 19:40 โดย Pornpavee Piyakul
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ 1 ของประเทศ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตร คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ที่ 1 ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2559 19:14 โดย Pornpavee Piyakul
 • ประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายชาตรี ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด คร ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2559 19:00 โดย Pornpavee Piyakul
 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดพิธีทบทวนกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในว ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2559 23:24 โดย Pornpavee Piyakul
 • สพม.31 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการดำเนินงาน (AAR) ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนผลการดำเนินงาน (AAR) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผ ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 00:38 โดย Visoot Urawong
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 412 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 698 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 4 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 11 จาก 2348 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 4 จาก 100 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม         นายรังสรรค์  สู้สนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหมัน อำคง     จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  เพ ...
  ส่ง 4 ธ.ค. 2558 00:23 โดย โรงเรียน หันห้วยทรายพิทยาคม
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา นายอนันต์ เพียรเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 
  ส่ง 25 พ.ย. 2558 00:18 โดย โรงเรียน บุญวัฒนา
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
  ส่ง 12 พ.ย. 2558 23:03 โดย โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ คลิกดูภาพเพิ่มเติมดร.สุพล  จอกทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ย้ายมาจากโรงเรียนภู่วิทยา อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2558 14:43 โดย โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • โรงเรียนหนองกราดวัฒนา แนะนำครูใหม่ 13 มิถุนายน. 2559 นางสาวดวงจิต. สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา. พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีมอบดอกไม้เสื้อและของที่ระลึกพร้อมกล่าวต้อนรับ ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2559 20:29 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • แนะนำครูใหม่ @ สมเด็จพระธีรญาณมุนี แนะนำครูใหม่  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  1.  นายภามภคิน  ครามสายออ  ตำแหน่ง  ครู  วิชาเอก ศิลปะ2.  นางสาวอนุชศรา  จันอ่อน  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2559 00:41 โดย โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม คุณครูโสภิตรา  สกุลโสภิตจิตร ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์คุณครูจิรศักดิ์  นิ่มมาะรดี  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษคุณครูศศิพร  สัญญาถนอมรัช ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2559 00:24 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »