ข่าวและกิจกรรม

นโยบายการรับนักเรียน 2561
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า news-prmattayom31
ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 862 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 150 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภักดีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์วุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา
  ส่ง 31 ต.ค. 2560 03:53 โดย โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง นางอรทัย  พยัคฆ์มะเริงผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงวุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ศษ.ม บริหารการศึกษา
  ส่ง 12 พ.ย. 2560 23:10 โดย โรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายวรณัฐ  ทีบัวบานตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไลวุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา
  ส่ง 16 ต.ค. 2560 20:21 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นายวิเชียร  ทองคลี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
  ส่ง 18 พ.ค. 2560 21:11 โดย โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
 • แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายสุพจน์  เที่ยงน้อยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไลวุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ศศ.ม. บริหารการศึกษา
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 06:57 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำครู

 • แนะนำคุณครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นางสาวสุรัชดา ขนอ่อน วิชาเอก สังคมศึกษาจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  คณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษานางสาวรัญวิษาพัทธุ์ ปราบมาล ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2560 21:38 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองกราดวัฒนา นายภูมิภัทร    พักเย็นศษ.บ. คณิตศาสตร์ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
  ส่ง 28 พ.ค. 2560 23:59 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุขสาขาวิชาเอกศิลปะศึกษานางขวัญเรือน  ลาดนอกสาขาวิชาเอกวัดผลและประเมินผล
  ส่ง 26 มิ.ย. 2560 00:00 โดย โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน วิชาเอก ดนตรีนางสาวทิพย์สุริยะ  วณิชภาคิณ วิชาเอก พลศึกษานางสาวบุญญานี  ใจสูงเนินวิชาเอก ภาษาไทย
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 00:14 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • แนะนำคุณครูคนใหม่ นายสุรศักดิ์  ขามก้อนจบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่นคณะครุศาสตร์  สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ส่ง 16 พ.ค. 2560 19:46 โดย โรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานนักเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 94 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

 • โรงเรียนปากช่องร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.นิปุณ มังคะจา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ วันที่  13 ธันวาคม 2560  นายวิลาศ ดวงเงิน และ คณะครูโรงเรียนปากช่อง ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายนิปุณ  มังคะจา  ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ครั้งที่ 14  (14 th IJSO)  ณ เมือง อาร์เนม – โนเมเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์  ระหว่างวันที่  3 – 12  ธันวาคม 2560 
  ส่ง 15 ธ.ค. 2560 02:03 โดย โรงเรียน ปากช่อง
 • นักเรียนจิตอาสาเข้าพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน
  ส่ง 15 ธ.ค. 2560 02:00 โดย โรงเรียน ภู่วิทยา
 • โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐  นางพัชภัสสร  เสนทับพระ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา  ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๑  ครั้งที่  ๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
  ส่ง 14 ธ.ค. 2560 20:17 โดย โรงเรียน มิตรภาพวิทยา
 • โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐  นางพัชภัสสร  เสนทับพระ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย  รับชมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนางสาวประกายดาว  บุญแย้ม  และนางสาวโสรยา  พอกพูน  ครูผู้ปฏิบัติราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย  ณ  ห้องประชุมเล็ก  โรงเรียนมิตรภาพวิทยา
  ส่ง 14 ธ.ค. 2560 20:13 โดย โรงเรียน มิตรภาพวิทยา
 • โรงเรียนมิตรภาพวิทยา วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๓๐  น. นางพัชภัสสร  เสนทับพระ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา  ได้นำคณะครูร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร  อาหารแห้ง  เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  ณ  วัดบ้านโคกหนองแวง  ตำบลโนนตาเถร  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  และเวลา  ๐๙.๐๐  น. นำนักเรียนคีตะมวยไทยร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัด  OTOP  อำเภอโนนแดง  ณ  บ้านหนองน้ำขาว  ตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 14 ธ.ค. 2560 20:04 โดย โรงเรียน มิตรภาพวิทยา
 • โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-ร่วมกิจกรรมตลาดประชารัฐ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นางสางดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรีนหนองกราดวัฒนา พร้อมด้วยนายนัทพันธ์ เปรื่องนนท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนานำคณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนาจัดการแสดงต้อนรับท่านนายอำเภอด่านขุนทด ให้เกียรติเดินทางมาเปิด “ตลาดประชารัฐ” ท้องถิ่นสุขใจ ณ ลานย่าโม ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด
  ส่ง 13 ธ.ค. 2560 23:16 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม "ประเมินเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย"
  ส่ง 13 ธ.ค. 2560 22:17 โดย โรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม
 • จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
  ส่ง 13 ธ.ค. 2560 20:06 โดย โรงเรียน สีดาวิทยา
 • โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตคว้าอันดับ 3 กองร้อยวิ่งสวนสนาม รูปทั้งหมด Click
  ส่ง 13 ธ.ค. 2560 00:53 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • Sport Day2017@ขามทะเลสอวิทยา วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายชาตรี ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการ สพม.เขต ๓๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในประจำปี ๒๕๖๐ โดย ดร.มะลิวัน ศรีโคตร ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือทั้งด้านนักกีฬา-กรีฑา กองเชียร์ คณะกรรมการการแข่งขันและได้รับการสนับสนุนวงดุริยางค์จากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา    คลิกดูเพิ่ม
  ส่ง 11 ธ.ค. 2560 07:00 โดย โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 3721 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 29 พ.ย. 2560 06:17 โดย โรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง
 • โคราชพิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผ ...
  ส่ง 23 พ.ย. 2560 21:10 โดย โรงเรียน โคราชพิทยาคม
 • กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การปลูกดาวเรือง2(ตัดดอก) โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา    โรงเรียนหนองบัวละครวิทยาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การปลูกดาวเรื่อง2(ตัดดอก) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2560 00:23 โดย โรงเรียน หนองบัวละครวิทยา
 • การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต(คลิปสาธิต) คุณครูที่ปรึกษากิจกรรม คุณครูดาว โหมดนอก คุณครูว่าที่ร้อยตรี วิชุกรณ์ ฉิมญานุวัตน์ คลิปสาธิต คลิปแสดงในนิทรรศการ
  ส่ง 21 ก.ย. 2560 00:18 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • "ปันจักสีลัต" โรงเรียนสีดาวิทยา ส่งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อคัดเลือก ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2560 23:52 โดย โรงเรียน สีดาวิทยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงาน

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เผยแพร่ผลงาน

Knowledge

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »