mcmk.obec.go.th

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 779 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวและกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 533 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

 • พิธีมอบเอกสารหลักสูตร โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ผ.อ. นิรมิตร ดวดกระโทก เป็นประธานในพิธีมอบเอกสารการจบหลักสูตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้มอบเกียรติให้กับนักเรียนที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องศรีณรงค์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตภาพ : ครูพัชรินทร์ เภาตะคุ FB: Pacharin Phaotakhuข่าว : ครูวิสันต์  ยุระวงศ์รูปทั้งหมด    คลิ๊กที่นี่
  ส่ง โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • โรงเรียนมหิศราธิบดี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559        วันพฤหัสบดีที่ 23  มีนาคม  2560  นายวินัย   วิริยะประทีบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2559  ที่จบการศึกษา โดยมีคณะครู และบุคลากรโรงเรียนมหิศราธิบดีร่วมพิธี   ณ หอประชุมโรงเรียนมหิศราธิบดี                                                                                                         เวียงเพ็ชร...ภาพ/รายงาน
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 23:41 โดย โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม.31
 • โรงเรียนพิมายวิทยาจัดประชุมครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560  โรงเรียนพิมายวิทยาจัดประชุมครูเพื่อวางแผนการดำเนินงานงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา  เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวภาพกิจกรรมขอบคุณภาพกิจกรรมฝ่ายโสตฯโรงเรียน ครูจิตร์นภา  อุดมผลพัชรนันท์ / รายงาน
  ส่ง 21 มี.ค. 2560 03:50 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองกราดวัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก นางปริศนา เมียกขุนทด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูบุคลากรโรงเรียนหนองกราดวัฒนานำโดยท่านผู้อำนวยการดวงจิต สนิทกลางและท่านรองสมชาย สุวรรณมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา เข้าร่วมประชุมโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. การดำเนินการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อขอรับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 2. การขับเคลื้อนสถานศึกษาพอเพียง สู่ สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ สพม.31 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากท่านผอ.สพม.31 ท่านกิตติ บุญเชิด ในการประช ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2560 07:52 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • โรงเรียนหนองกราดวัฒนา รับใบประกาศและปัจฉิมนิเทศ วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.09 น. นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองกราดวัฒนาและแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด และนางปริศนา เมียกขุนทด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองกราดวัฒนาร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ณ auditorium โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
  ส่ง 20 มี.ค. 2560 07:49 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ           โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน  ม.3 และ  ม.ุ6  เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2560            
  ส่ง 20 มี.ค. 2560 00:41 โดย โรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
 • การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C) สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และโรงเรียนเทพาลัย จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.)  ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทพาลัย       สอบถามรายละเอียด     086 7243029   ครุูวิลาวัลย์                                          044 249942       
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 21:36 โดย โรงเรียน เทพาลัย
 • โรงเรียนเมืองคงเป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 31 ครั้งที่ 3/2560               วันที่ 17 มีนาคม 2560   นายสุพล  เชื่อมพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง  พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนเมืองคง   และได้รับเกียรติจากนายภัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง   นายสมชัย  ฉัตรพัฒนศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองคง                  ให้การต้อนรับนาย นายกิตติ บุญเชิด  ผู้อำนวยการเขตฯ สพม.31 และคณะผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 31 ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 31 ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงเรียนเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาชมภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 17 มี.ค. 2560 07:13 โดย โรงเรียน เมืองคง
 • โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภาพทั้งหมดคลิกภาพ  : เฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือมเผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร
  ส่ง 17 มี.ค. 2560 02:33 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
 • การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 คุณครูชวาลา ศรีจันทร์อ่อน หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในและคณะ  ทำการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีการนำเสนอสรุปงานในรอบปีการศึกษาของแต่ละกลุ่มงานภายในและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ตลอดจนการประเมินจากร่องรอยการทำงานตามสภาพจริง การนิเทศน์ติดตามประเมินผล การให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายใน และการสรุปงาน โดยมีท่าน ผ.อ. นิรมิตร  ดวดกระโทก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องศรีณรงค์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตดูรูปทั้งหมด  คลิ๊กที่นี่
  ส่ง 16 มี.ค. 2560 03:49 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 3090 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 50 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • รักษ์สุขภาพด้วยกระบี่กระบอง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและศิลปะป้องกันตัวด้วยกิจกรรมกีฬากระบี่กระบอง ของกลุ่มสาระการเร ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 23:00 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • กิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยกิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น เป็นการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารทานเล่นที่มีค ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:44 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการอดออม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูพรรณพณัชกร  เจนธนวิทย์ ได้นำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพ ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:38 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • ส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยงานห้องสมุด  ครูพรรณมาศ  กองขุนทด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:31 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ส่งเสริมความสาม ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 16:00 โดย Yada Rattanakumnerd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

 • เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ว.14 ครั้งที่ 9  ว.18  ครั้งที่ 12
  ส่ง 15 มี.ค. 2560 02:21 โดย Kanyawat Werapong
 • รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ได้ดำเนินการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  1/2560  โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2560 23:51 โดย Kanyawat Werapong
 • ประกาศรวมบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31 เรื่อง   รวมบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
  ส่ง 13 มี.ค. 2560 23:01 โดย Kanyawat Werapong
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเป็นครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเป็นครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สถานที่รับสมัคร :  สพป.นครราชสีมา เขต 4ด้วยศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2560 23:00 โดย Kanyawat Werapong
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 137 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัดแนะนำครู

 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ คุณครูคนใหม่คุณครูไพฑูรย์ สุวรรณศรชื่อเล่น ฑูรย์จบ ป.ตรี คณะครุศาสตร์(คบ.) วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชส ...
  ส่ง 9 ก.พ. 2560 02:12 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ ชื่อ คุณครูรังสรรค์ กรีกูล จบป.ตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  สอนว ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2560 20:58 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ คุณครูทวี ภวภูตานนท์การศึกษา : ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ - เกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามพื้นเพเดิม ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2560 21:28 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ นายกิจธนา ฉ่ำสูงเนิน ชื่อเล่น กิจการศึกษาจบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปริญญาตรี ครุศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์พื้นเพเป็นชาว ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 02:11 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ นางสาวสมพร สรวลสันต์ ชื่อเล่น พร การศึกษาจบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ พื้นเพชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 02:10 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »