mcmk.obec.go.th

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 755 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวและกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 516 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

 • เกล็ดลิ้นวิทยาร่วมกับอบต.ขุนทองจัดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่  ๑๙ - ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๐  โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  จัดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่  ต้านภัยยาเสพติด  ณ  ค่ายพีเจ  พืชสวนโลก  จังหวัดชัยภูมิ  กิจรรมในครั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  เป็นการพัฒนาทักษะชีวิต  ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับนักเรียน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข  โดยนายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  เดินทางมาเป็นประธาน 
  ส่ง โดย โรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
 • เกล็ดลิ้นจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๐  นายมงคล  ไหมล้วน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  นำคณะครู บุคลากร  และนักเรียน  ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล ในการเสริมสร้างสุขภาพ  โดยจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ  เวลา  ๑๕.๐๐ - ๑๖.๒๐  น.
  ส่ง 23 ม.ค. 2560 01:33 โดย โรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
 • โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจัดพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณและบริจาคโลหิต เมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๐  นายมงคล  ไหมล้วน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  เป็นประธานในพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณ  เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  โดยมีคณะครู  บุคลากร  และนักเรียนร่วมพิธี  โดยภายหลังเสร็จพิธีคณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตแก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาด  (จังหวัดนครราชสีมา)  ณ  หอประชุมโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 23 ม.ค. 2560 01:17 โดย โรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
 • กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ -  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปืที่ ๑ - ๓ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ซึ่งเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ - เนตรนารี  และยุวกาชาด  เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 22 ม.ค. 2560 21:08 โดย โรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
 • โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ย่าโมเกมส์" นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการ สพม.เขต ๓๑ ให้เกียรติชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "ย่าโมเกมส์" โดยมี ดร.มะลิวัน ศรีโคตร ผู้อำนวยการฯประธานจัดการแข่งขัน นายสุขธนน ยืนยง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นางสุดสวาท สนจุมภะ รองประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทีมโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา คือ นายชนะ แสงจันทร์งาม นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง และนักเรียน ชั้น ม.๕/๑-๒  ร่วมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆคลิกดูเพิ่ม www.ksv.ac.th
  ส่ง 22 ม.ค. 2560 20:48 โดย โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
 • การจัดการแข่งขันบาสเก็ตบอล การประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมทีม การจัดการแข่งขันบาสเก็ตบอล นักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย "ย่าโมเกมส์" โดยมีท่าน ผ.อ. นิรมิต ดวดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกล่าวต้อนรับ
  ส่ง 22 ม.ค. 2560 18:32 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • โรงเรียนมหิศราธิบดีเป็นศูนย์สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง             โรงเรียนมหิศราธิบดีเป็นศูนย์สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   ประจำปีการศึกษา 2560    ระหว่างวันที่   21-22  มกราคม  2560                                                                          ภาพจาก..กลุ่มไลน์โรงเรียนมหิศราธิบดี                                                                                                 เวียงเพ็ชร  นาคมะเริง ../รายงาน
  ส่ง 21 ม.ค. 2560 05:10 โดย yoeshi fodsongnern
 • โรงเรียนมหิศราธิบดีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิมลโมลี          คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิมลโมลี (ดำรงค์  ฐิตธมฺโม ป.ธ.9)  อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา อดีตเจ้าอาวาสวัดพายัพพระอารามหลวง   โดยโรงเรียนมหิศราธิบดีรับผิดชอบด้านการถวายน้ำปานะแด่พระมหาเถระ     และเสริฟเครื่องดื่มแก่แขกที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม  2560  ณ เมรุธรณีสงฆ์วัดพายัพ บ้านปูน - หนองพิมาน ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                ภาพจาก..กลุ่มไลน์โรงเรียนมหิศราธิบดี                                                                                                                      เวียงเพ็ชร  นาคมะเริง ../รายงาน
  ส่ง 21 ม.ค. 2560 02:44 โดย yoeshi fodsongnern
 • โรงเรียนมหิศราธิบดีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)             วันที่ 21 มกราคม 2560   คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนมหิศราธิบดี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)   ณ บริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา                                                                                              ภาพจาก..กลุ่มไลน์โรงเรียนมหิศราธิบดี                                                                                                 เวียงเพ็ชร  นาคมะเริง ../รายงาน
  ส่ง 21 ม.ค. 2560 00:39 โดย yoeshi fodsongnern
 • คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนขามสะแกแสงร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมตวาร (100 วัน) พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายไกรศร  ทองมูลชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนขามสะแกแสง ได้นำคณะผู้บริหาร ครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมตวาร (100 วัน) พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดขาม  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 21 ม.ค. 2560 00:06 โดย junjira khojongklang
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 2978 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 50 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • รักษ์สุขภาพด้วยกระบี่กระบอง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและศิลปะป้องกันตัวด้วยกิจกรรมกีฬากระบี่กระบอง ของกลุ่มสาระการเร ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 23:00 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • กิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยกิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น เป็นการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารทานเล่นที่มีค ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:44 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการอดออม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูพรรณพณัชกร  เจนธนวิทย์ ได้นำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพ ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:38 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • ส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยงานห้องสมุด  ครูพรรณมาศ  กองขุนทด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:31 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ส่งเสริมความสาม ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 16:00 โดย Yada Rattanakumnerd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 133 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัดแนะนำครู

 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ คุณครูทวี ภวภูตานนท์การศึกษา : ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ - เกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามพื้นเพเดิม ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2560 21:28 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ นายกิจธนา ฉ่ำสูงเนิน ชื่อเล่น กิจการศึกษาจบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปริญญาตรี ครุศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์พื้นเพเป็นชาว ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 02:11 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ นางสาวสมพร สรวลสันต์ ชื่อเล่น พร การศึกษาจบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ พื้นเพชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 02:10 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ ร.ร.สุรนารีวิทยา สพม.31 รับรางวัลชนะเลิศครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (ITLA2016) ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ ร.ร.สุรนารีวิทยา สพม.31 รับรางวัลชนะเลิศครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (ITLA2016) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันท ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2559 03:51 โดย Punnawich Yurawong
 • โรงเรียนศรีสุขวิทยา แนะนำครูคนใหม่ นายวีรพงษ์   จันทีนอกจบการศึกษา  ค.บ. (สังคมศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ส่ง 30 ก.ย. 2559 23:35 โดย โรงเรียน ศรีสุขวิทยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »