mcmk.obec.go.th

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 826 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวและกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 576 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

 • ทีมนักกีฬาเนตบอลโรงเรียนเสิงสาง คว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ นักกีฬาเนตบอลโรงเรียนเสิงสาง รุ่นอายุ 15 ปี (มือใหม่) คว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการแข่งขันกีฬาเนตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14  ณ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ สถาบันการพลศึกษาเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2560  
  ส่ง โดย Soengsang School
 • "ครูศิลป์ ถิ่นโคราช" เยี่ยมชมหอศิลป์โรงเรียนเสิงสาง คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเสิงสาง ต้อนรับคณะครูศิลป์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์เสิงสาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสืบสานงานศิลป์ เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อย่างยั่งยืน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ในนามโรงเรียนเสิงสาง ขอขอบพระคุณคณะครูศิลป์ทุก ๆ ท่าน ค่ะ 
  ส่ง โดย Soengsang School
 • พิธีลงนามรัฐสภาและโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วันที่ 19 กรกฏาคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษใน”โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร)” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2560 07:39 โดย โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
 • โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมไหว้พระประจำโรงเรียน ไหว้ศาลพระพรหม ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ไหว้ศาลปู่ย่า ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีดูรูปภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 20 ก.ค. 2560 20:22 โดย chokchai chk
 • โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์         โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์พระราชทาน) ในโครงการ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมได้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดคือ จำนวน1,200 ดอก โดยมีผู้อำนวยการนางพัชรี รักษาสุวรรณ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 20 ก.ค. 2560 03:38 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมรับการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยกระบวนการเรียนรู้แบบครบวงจร (OLE) โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม รับการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยกระบวนการเรียนรู้แบบครบวงจร (OLE) ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านศน.กฤตพล ชุมสกุล ศน.ชำนาญการพิเศษ สพม.31 ให้ความรู้ตัวแทนคณะครูโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ที่เข้าร่วมการนิเทศ ซึ่งได้รับความรู้และแนวทางในการยกระดับคุณภาพเป็นอย่างดียิ่งโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
  ส่ง 19 ก.ค. 2560 21:02 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสีดาวิทยา เข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสีดาวิทยา เข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ...สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า...คณะครูโรงเรียนสีดาวิทยา
  ส่ง 18 ก.ค. 2560 20:18 โดย โรงเรียน สีดาวิทยา
 • โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในโครงการ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดคือ จำนวน 4,000 ดอก โดยมีผู้อำนวยการประยงค์ ประทุมวัน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ภาพถ่าย : กฤติกร หวังอ้อมกลาง เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร
  ส่ง 18 ก.ค. 2560 05:30 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
 • โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560   โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมได้จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๘    เพื่อประกอบการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง ครู    จำนวน  ๔  คน   ได้แก่๑.นางสาววราลักษณ์  รัตนสมบัติ  วิชาเอก ภาษาไทย๒.นางสาวธัญพร  พานใหม่  วิชาเอก สังคมศึกษา๓.นางปาริฉัฐร  เคนทรภักดิ์  วิชาเอก สังคมศึกษา๔.นางสาวสมฤทัย  โคตบุตโต  วิชาเอก คณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดังนี้  ๑. นางพัชรี  รักษาสุวรรณ   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม             ประธานกรรมการ     ๒. นางถาวร  สุดหา     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม     กรรมการพร้อมด้วยข้าราชการครูท ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 09:43 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เข้ารับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2559 โดยนายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ประธานในการประเมิน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒รูปภาพเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Page Facebook : รอบรั้วสุรนารีวิทยา ๒การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 03:08 โดย โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 3346 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียน บุญวัฒนา ๒ กิจกรรม "เติมจินตนาการสู่งานศิลป์" ครูที่ปรึกษากิจกรรม  คุณครูพิสิษฐ์  พรสี่ กิจกรรม "พับผีเสื้อด้วยกระดาษ" ครูที่ปรึกษากิจกรรม ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 02:03 โดย โรงเรียน บุญวัฒนา 2
 • กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนพุดซาพิทยาคม "น้ำพริกเผาธัญพืช"  โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "น้ำพริกเผาธัญพืช" ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอ วิธีการปฏิบัติงานท ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2560 02:23 โดย Yada Rattanakumnerd
 • กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กิจกรรม "วอลเลย์บอล แสนสนุก" กิจกรรมที่เป็น Best Practice สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31ครูที่ปรึกษากิจกรรม  คุณครูธนศักดิ์ ร ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2560 22:50 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1 โรงเรียนบึงพะไล โรงเรียนบึงพะไล ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสัปดาห์ที่ 5-6 ภาคเรียนที่ 1 ป ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 03:55 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 • รักษ์สุขภาพด้วยกระบี่กระบอง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและศิลปะป้องกันตัวด้วยกิจกรรมกีฬากระบี่กระบอง ของกลุ่มสาระการเร ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 23:00 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 143 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัดแนะนำครู

 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองกราดวัฒนา นายภูมิภัทร    พักเย็นศษ.บ. คณิตศาสตร์ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
  ส่ง 28 พ.ค. 2560 23:59 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุขสาขาวิชาเอกศิลปะศึกษานางขวัญเรือน  ลาดนอกสาขาวิชาเอกวัดผลและประเมินผล
  ส่ง 26 มิ.ย. 2560 00:00 โดย โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน วิชาเอก ดนตรีนางสาวทิพย์สุริยะ  วณิชภาคิณ วิชาเอก พลศึกษานางสาวบุญญานี  ใจสูงเนินวิชาเอก ภาษาไทย
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 00:14 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • แนะนำคุณครูคนใหม่ นายสุรศักดิ์  ขามก้อนจบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่นคณะครุศาสตร์  สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ส่ง 16 พ.ค. 2560 19:46 โดย โรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ คุณครูคนใหม่คุณครูนิลนาฏ ซาเสนจบ ป.ตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากรวิชาเอก นาฏศิลป์ไทยย้ายมาจาก โรงเรียนโพธินิม ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2560 02:19 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »