http://mcmk.obec.go.th/

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประชุม อกศจ. ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฝ่ายวิทยาฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการคร ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2559 01:05 โดย Pornpavee Piyakul
 • โรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ให ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 22:00 โดย Pornpavee Piyakul
 • MOU ระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัย ระบบสุขาภิบาลอาหารที่ด ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 02:58 โดย Pornpavee Piyakul
 • สภากาแฟจังหวัด เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน 2559 นายชาตรี  ดีทองหลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปล ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 01:43 โดย Pornpavee Piyakul
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.31 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน  2559  ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เป็นประธานในการประช ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 03:01 โดย Pornpavee Piyakul
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 407 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 682 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 4 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 11 จาก 2189 รายการ ดูเพิ่มเติม » • ร.ร.อุบลรัตนฯประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาไทย ตามที่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
  ส่ง 20 มิ.ย. 2559 02:18 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • ร.ร.อุบลรัตนฯประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตรจ้าง(ศิลปะ) ตามที่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้จัดการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ว ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2559 20:27 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • ร.ร.อุบลรัตนฯประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ตามที่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 04:19 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • ร.ร.อุบลรัตนฯรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2559 23:29 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 91 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม         นายรังสรรค์  สู้สนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหมัน อำคง     จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  เพ ...
  ส่ง 4 ธ.ค. 2558 00:23 โดย โรงเรียน หันห้วยทรายพิทยาคม
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา นายอนันต์ เพียรเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 
  ส่ง 25 พ.ย. 2558 00:18 โดย โรงเรียน บุญวัฒนา
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
  ส่ง 12 พ.ย. 2558 23:03 โดย โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ คลิกดูภาพเพิ่มเติมดร.สุพล  จอกทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ย้ายมาจากโรงเรียนภู่วิทยา อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2558 14:43 โดย โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • โรงเรียนหนองกราดวัฒนา แนะนำครูใหม่ 13 มิถุนายน. 2559 นางสาวดวงจิต. สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา. พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีมอบดอกไม้เสื้อและของที่ระลึกพร้อมกล่าวต้อนรับ ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2559 20:29 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • แนะนำครูใหม่ @ สมเด็จพระธีรญาณมุนี แนะนำครูใหม่  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  1.  นายภามภคิน  ครามสายออ  ตำแหน่ง  ครู  วิชาเอก ศิลปะ2.  นางสาวอนุชศรา  จันอ่อน  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2559 00:41 โดย โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม คุณครูโสภิตรา  สกุลโสภิตจิตร ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์คุณครูจิรศักดิ์  นิ่มมาะรดี  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษคุณครูศศิพร  สัญญาถนอมรัช ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2559 00:24 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »