ครูดีศรี สพฐ. ครูจันทร์เพ็ญ&HAPPY Model เด็กสนุกครูสุขใจ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงาน สพม.31 ปี 2561 รายละเอียด

>> การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

>> การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

http://gg.gg/spm31ot
http://bet.obec.go.th/itembank/

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 1046 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sesa.obec.go.th/index.php
https://www.asean2019.go.th/en/

ข่าวและกิจกรรม


ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 4513 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 65 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำครู

 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นายดุสิต  ทองสุขนอก จบการศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต     สาขาวิชาชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  ส่ง 10 ม.ค. 2562 00:38 โดย โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราฯ น.ส.ปุณยาพร  กุลดาป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ป.ตรี บริหารธ ...
  ส่ง 24 ธ.ค. 2561 04:55 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • แนะนำครูใหม่ โรงเรียนมัธยมวชิราฯ คุณครู ขวัญเมือง  ปาณฑะผลินป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( ศศ.บ) เศรษฐศาสตร์สหกรณ์จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ส่ง 18 ธ.ค. 2561 06:02 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนมหิศราธิบดี ตำแหน่งครูผู้ช่วยตำแหน่งพนักงานราชการครูย้าย 
  ส่ง 26 พ.ย. 2561 09:20 โดย yoeshi fodsongnern
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นายสมชาติ  กุลชโมรินทร์ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจบการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอกพลศึกษา  จากสถาบันการพลศึกษา  ว ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2561 18:29 โดย โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานนักเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 112 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ประชาสัมพันธ์

แสดง 6 ไฟล์จากหน้า ประชาสัมพันธ์61

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า news-prmattayom31

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 36 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 200 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงาน

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 66 รายการ ดูเพิ่มเติม »