mcmk.obec.go.th

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 785 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวและกิจกรรม

 • ผอ.สพม.31 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ป ...
  ส่ง 21 เม.ย. 2560 21:13 โดย Punnawich Yurawong
 • สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวประจำปี 2560 นายกิตติ  บุญเชิด ผอ.สพม.31  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560      ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2560 23:34 โดย Punnawich Yurawong
 • การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา           นายชาตรี ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศ ...
  ส่ง 31 มี.ค. 2560 00:44 โดย Punnawich Yurawong
 • สพม.31 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ รอง ผอ.สพม. 31 เป็นประธานการรับรายงานตัวบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 21:21 โดย Punnawich Yurawong
 • การประชุมโครงการขับเคลื่อนฯ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม นายชาติตระการ ยอดสง่า รอง ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนฯ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนโนนสูงศร ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 22:03 โดย Punnawich Yurawong
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 537 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

 • นายชูชาติ อยู่สอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2560  นายชูชาติ อยู่สอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเทศกาลสงกรานต์เททองรูปเหมือนหลวงปู่คงคนครพิทักษ์และหลวงปู่บา(รศ.13) ณ วัดบ้านวัด ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
  ส่ง 13 เม.ย. 2560 06:46 โดย โรงเรียน เทพาลัย
 • โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวประจำปี 2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา พร้อมด้วย นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และตัวแทนคณะครูบุคลากรโรงเรียนหนองกราดวัฒนา เดินทางร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ชูเกียรติ วิเศษเสนา อดีตผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธี และผอ.กิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ในสังกัดสพม.31 ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพร คารวะผู้อาวุโส ด้วยความเคารพ ณ หอประชุม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
  ส่ง 12 เม.ย. 2560 17:19 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • โรงเรียนพิมายวิทยา จัดการสอบแข่งขันนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โรงเรียนพิมายวิทยาจัดการสอบแข่งขันนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๑-๒  เมษายน  ๒๕๖๐ โดยมีนายสมาน  ชูมี รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายงานบริหารวิชาการได้พบปะพูดคุยชี้แจงกับนักเรียนก่อนแยกย้ายเข้าห้องสอบภาพกิจกรรมพัชรนันท์ / รายงาน
  ส่ง 8 เม.ย. 2560 05:36 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เปตอง"ย่าโมเกมส์" ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี เปตองโอเพ่น "ย่าโมเกมส์" ๒๕๖๐  ณ สนามกีฬา ๘๐ พรรษ นครราชสีมา โดยนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 14 ปี ฝึกซ้อมและดูแลโดยคุณครูสุวิมล  พันธ์ุแสง  ภายใต้การควบคุมของนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยาภาพกิจกรรมขอขอบคุณ  ภาพและข้อมูลจากครูสุวิมล พันธ์ุแสงพัชรนันท์ / รายงาน
  ส่ง 9 เม.ย. 2560 02:18 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • โรงเรียนพิมายวิทยาเข้าร่วมแข่งกันกีฬาเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ โรงเรียนพิมายวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๗ ประเภทยุวชนชาย และทีมยุวชนหญิง ณ สนามเปตองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี  โดยทีมยุวชนชาย มีทีมร่วมการแข่งขันจำนวน ๘๐ ทีม ทีมพิมายวิทยาเข้ารอบ ๓๒ ทีมยุวชนหญิง มีทีมแข่งขันจำนวน ๔๘ ทีมพิมายวิทยาเข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้าย โดยมีคุณครูสุวิมล  พันธ์ุแสง ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  ควบคุมการฝึกซ้อมโดย นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยาทีมยุวชนชายอายุไม่เกิน  ๑๕ ปี๑.ด.ช.ศักรินทร์  เกตุท ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2560 02:44 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • โรงเรียนพิมายวิทยาจัดพิธีลงเสาเอกป้ายโรงเรียนพิมายวิทยา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  โรงเรียนพิมายวิทยาจัดพิธีลงป้ายเสาเอกเพื่อก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนพิมายวิทยา (ทางทิศตะวันออก) โดยมีนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภาพกิจกรรมพัชรนันท์ / รายงาน
  ส่ง 8 เม.ย. 2560 03:01 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • โรงเรียนพิมายวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  โรงเรียนพิมายวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมรัฐสมาคาร  โรงเรียนพิมายวิทยา  โดยมีนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษานายดนัย ตั้งเจิดจ้าให้เกียรติร่วมพิธีดังกล่าวพิธีมอบแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง  ช่วงแรกเป็นการมอบแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  และช่วงที่ ๒ เป็นการมอบแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  พร้อมทั้งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณ ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2560 03:28 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • โรงเรียนเมืองคงอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google Apps และ DLIT        ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2560 นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง เป็นประธานในพิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Apps for Education และ DLIT ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 ชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนเมืองคง        เพื่อให้ครูผู้สอนโรงเรียนเมืองคงสามารถใช้ Google Apps for Education และ DLIT ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู และผู้เรียน เพื่อใช้เทคโนโลยี ICT เสริมการเรียนรู้สู่วิถีแห่งการเรียนรู้ในอนาคต และเพื่อเป็นการสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย*** ชม ภาพการอบรมเพิ่มเติม 
  ส่ง 5 เม.ย. 2560 20:27 โดย โรงเรียน เมืองคง
 • โรงเรียนเมืองคงอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM ศึกษา สู่การออกแบบการเรียน        วันที่ 3 เมษายน 2560 นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง เป็นประธานในพิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM ศึกษา สู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ณ ห้องประชุมกุดรัง โรงเรียนเมืองคง        โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเมืองคง ผู้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM ศึกษา ซึ่งเป็นการนำนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลสู่การปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยเพื่อให้ครูผู้สอนของโรงเรียนเมืองคงสามารถออกแบบการเรียนรู้บูรณาการ STEM ศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหา และการหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้บูรณาการกับชีวิตประจำวัน ***ชม ภาพกิจกรรมเพ ...
  ส่ง 5 เม.ย. 2560 20:25 โดย โรงเรียน เมืองคง
 • โรงเรียนหนองกราดวัฒนา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ วันที่ 5 เมษายน 2560 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นำคณะผู้บริหารพร้อมทั้งคณะครูบุคลากรและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทยและประเพณีสงกรานต์ให้กับบุคลากรของโรงเรียนหนองกราดวัฒนาได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความรัก ความเคารพ ความสามัคคี และความผูกพันของบุคลากรโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และได้รับเกียรติจากนางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และคณะครูผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เป็นประธานให้คณะครูโรงเรียนหนองกราดวัฒนาได้แสดงความเคารพด้วยการรดน้ำขอพร ก่อนเดินทางกลับบ้านในช่วงปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559
  ส่ง 5 เม.ย. 2560 07:12 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 3117 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 50 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • รักษ์สุขภาพด้วยกระบี่กระบอง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและศิลปะป้องกันตัวด้วยกิจกรรมกีฬากระบี่กระบอง ของกลุ่มสาระการเร ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 23:00 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • กิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยกิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น เป็นการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารทานเล่นที่มีค ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:44 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการอดออม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูพรรณพณัชกร  เจนธนวิทย์ ได้นำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพ ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:38 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • ส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยงานห้องสมุด  ครูพรรณมาศ  กองขุนทด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:31 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ส่งเสริมความสาม ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 16:00 โดย Yada Rattanakumnerd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน  
  ส่ง 11 เม.ย. 2560 01:33 โดย Kanyawat Werapong
 • เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ว.14 ครั้งที่ 9  ว.18  ครั้งที่ 12
  ส่ง 15 มี.ค. 2560 02:21 โดย Kanyawat Werapong
 • รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ได้ดำเนินการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  1/2560  โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2560 23:51 โดย Kanyawat Werapong
 • ประกาศรวมบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31 เรื่อง   รวมบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
  ส่ง 13 มี.ค. 2560 23:01 โดย Kanyawat Werapong
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 138 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัดแนะนำครู

 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ คุณครูคนใหม่คุณครูไพฑูรย์ สุวรรณศรชื่อเล่น ฑูรย์จบ ป.ตรี คณะครุศาสตร์(คบ.) วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชส ...
  ส่ง 9 ก.พ. 2560 02:12 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ ชื่อ คุณครูรังสรรค์ กรีกูล จบป.ตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  สอนว ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2560 20:58 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ คุณครูทวี ภวภูตานนท์การศึกษา : ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ - เกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามพื้นเพเดิม ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2560 21:28 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ นายกิจธนา ฉ่ำสูงเนิน ชื่อเล่น กิจการศึกษาจบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปริญญาตรี ครุศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์พื้นเพเป็นชาว ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 02:11 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ นางสาวสมพร สรวลสันต์ ชื่อเล่น พร การศึกษาจบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ พื้นเพชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 02:10 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »