เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

http://www.esan66.sillapa.net/sm-nma1 
http://www.esan66.sillapa.net/sm-nma2 
http://www.esan66.sillapa.net/sm-nma3 
http://www.esan66.sillapa.net/sm-nma4 
http://www.esan66.sillapa.net/sm-nma5/
http://www.esan66.sillapa.net/sm-nma6 
http://www.esan66.sillapa.net/sm-nma7      
 
ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     
 *** 
แก้ไขคำสั่ง  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ฯ
           งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
(กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ)
          แก้ไขคำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ฯ และกำหนดการ
             งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา >>>Click
           **  
ประกาศรายชื่อ ครูสอนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่ สพม.31  >>>Click
                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       **คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
         ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31    >>>click

       **คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  >>>click

 http://mcmk.obec.go.th/


 • ิBest Practice กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ฺBest Practice กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนพุดซาพิทยาคม  "สวนผักรักสุขภาพ"  เป็นกิจกรรมสอดรับกับบริบทของท้องถิ่น เชื่อมโยงกาเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเร ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2559 15:56 โดย Yada Rattanakumnerd
 • โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2559  ผู้อำนวยการ ณัชชา  ศรีแสนปาง  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำกระเป๋าหนัง  การทำเดค ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2559 15:22 โดย Yada Rattanakumnerd
 • ศิลปะกับศิลปินน้อย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนองต่อนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  โดยการฝึกทักษะทางด้านงานศิลปะให้แก่นักเรียน และยังเป็นการฝึกสมาธ ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2559 22:21 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ บันทึกถ่ายทำรายการ "เด็กไทยก้าวหน้า"  สารคดีสั้น เรื่อง"พลังงานทางเลือก" ของโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม ออกอากาศทางไทยทีวีสี ช่อง 7ชม ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2559 23:18 โดย Kom Sirichart
 • กิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” “Decoupage”      ครูกันยารัตน์  มาศมิส  กลุ่มสาระุการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชุมพวงศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” "Decoupage” การสร้างสรรค์สิ่งประด ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2559 01:21 โดย โรงเรียน ชุมพวงศึกษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 41 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประชุมผู้บริหารการศึกษาระดับภูมิภาค ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มอบหมายให้นายชาตรี ดีทองหลาง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2559 03:28 โดย Pornpavee Piyakul
 • ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(After Action ...
  ส่ง 22 ก.ย. 2559 03:18 โดย Pornpavee Piyakul
 • ประเมิน ร.ร.ขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2559 03:02 โดย Pornpavee Piyakul
 • โรงเรียนปลอดขยะ นายชาตรี ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ( Zero Waste School)" เมื่อวันที่ 19 ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2559 02:46 โดย Pornpavee Piyakul
 • ติดตามสถานการณ์สอบแข่งขันครูผู้ช่วย ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 31 ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามสถานการณ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2559 02:23 โดย Pornpavee Piyakul
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 443 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 728 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 4 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 11 จาก 2609 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 4 จาก 109 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาคนใหม่ นางสาววรรณดี  จันทร์สนิทศรีเกิดเมื่อวันที่  8 สิงหาคม  2517การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
  ส่ง 6 ก.ย. 2559 19:13 โดย โรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา
 • แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นายนัทธพันธ์  เปรื่องนนท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนาเกิดวันที่ 6 กันยายน 2512ปริญาโท  บริหารการศึกษา
  ส่ง 31 ส.ค. 2559 19:41 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา นางวัลลภา  โพธิโต  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาได้รับการตอนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา นายเกชา  เหมือนวาจา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
  ส่ง 25 ส.ค. 2559 21:13 โดย โรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา
 • แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นายสินสมุทร   พลขันธ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 19:07 โดย โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา แนะนำคุณครูคนใหม่ นางทิพญาฎา  เชาว์พานิช  (ครูนก)เกิดวันศุกร์ ที่ 18มี.ค 2531วุฒิ ศษ.บ วิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยว ฟิสิกส์มหาวิทยาล ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2559 20:01 โดย โรงเรียน หนองบัวละครวิทยา
 • โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา แนะนำคุณครูคนใหม่ นายชัยพฤกษ์  ลือสัตย์จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  ส่ง 30 ส.ค. 2559 21:26 โดย โรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา
 • โรงเรียนหนองกราดวัฒนา แนะนำบุคลากรใหม่ นางไพรรินทร์  วรรณกุลเกิดวันที่ 13 สิงหาคม 2526ปริญญาตรี บธ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ส่ง 24 ส.ค. 2559 19:36 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 60 รายการ ดูเพิ่มเติม »