ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 1172 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sesa.obec.go.th/index.php
http://159.192.132.106/spm31/

ข่าวและกิจกรรม


ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 4827 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 65 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำครู

 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา คุณครูสายัณห์  นิชารัมย์ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษจบการศึกษา ปริญญาโท   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารการศึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาคุณคร ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 19:54 โดย โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนมหิศราธิบดี
  ส่ง 21 มี.ค. 2562 20:12 โดย yoeshi fodsongnern
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นายธนพล  ชินอ่อน ครูผู้ช่วยบรรจุ 15 มกราคม 2562คบ.คณิตศาสตร์
  ส่ง 24 ม.ค. 2562 00:54 โดย โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นายดุสิต  ทองสุขนอก จบการศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต     สาขาวิชาชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  ส่ง 10 ม.ค. 2562 00:38 โดย โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราฯ น.ส.ปุณยาพร  กุลดาป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ป.ตรี บริหารธ ...
  ส่ง 24 ธ.ค. 2561 04:55 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 60 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานนักเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 120 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า news-prmattayom31

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 219 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงาน

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 66 รายการ ดูเพิ่มเติม »