หน้าแรก

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 25 กันยายน 2565 ณ ห้องโคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา

 

Copyright © 2022. All rights reserved.